Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 13. Den baltiske Issø :: 167. Salthammer
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
Kort
161. Nexø
162. Nexø Myr
163. Nexø Sydstrand
164. Balke Lyng
165. Balke Strand
166. Hundsemyre
167. Salthammer
168. Broens Odde
169. Stavnsgårdsmosen
170. Skrokkegård
171. Dueoddefyr
172. Dueodde
173. Strandlaguner
174. Tangplads
175. Issø-grusgrav
176. Kanonstillinger
177. Sommerodde
178. Sogneskellet
179. Dammegård
180. Sand-diget i Myrene
181. Kjøllergårds-kæret
182. Bønnestenene
183. Ringborgen
184. Strandmarken
185. Slusegård
186. Østre Sømark
187. Vestre Sømark
188. Raghammer
189. Pedersker
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Salthammer på Hammers Kort 1750
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Snogebaekhavn 2012. Foto: Eigil Holm
 
Pladen syd for Snogebaek Havn. Foto: Eigil Holm
 
Snogebaek havn med sporfossiler
 
Strand,opfyldning, brygge og havn i 1988
 
Snogebæk og deponi på stranden 1996
 
Havnebryggen i 1989
 
Havnebryggen i 2000
 
Havnebryggen med sporfossiler
 
Diplokraterion -spor efter en af øens ældste levende væsener
 
Deponi på Salthammers nordlige del
 
Vinterfugle på Salthammer
 
Hoejvande nord for Snogebaek

Salthammer Odde - Snogebæk

UTM 0507750 / 6097738
 
Salthammer Odde rager ud fra kysten øst om Snogebæk og danner et undersøisk rev, der i stormvejr især manifesterer sig med en brænding af maleriske dimensioner. Se her.
 
Stedet er markeret på Hammers Kort fra 1750. Tryk for et større kort.

Salthammer er bygget op af sandsten i lag

Navnet kendte man allerede til i middelalderen og kommer af det oldnordiske "hamarr", som betyder sten, og i denne forbindelse og andre steder på kysten som en "udposning" eller odde på kysten.
 
Forleddet "salt" synes nærliggende knyttet til dette stof, der i den katolske tid var så vigtig for konservering af fisk.
 
Således er der ligeledes på Hammers kort angivet en "brygge", landingsplads for både, som fortsat markerer sig ud fra fladklippen sydvest for den nuværende havn.
 
Bryggen indrammet på Hammers kort fra 1750
 
 
Årsagen til revdannelsen er en aflejring af sand i et kystnært område, måske en sandstrand som vi kender til på Dueodde i dag, for mere end 535 millioner år siden. Og sandstranden er blevet hård på grund af nogle fysisk-kemiske forhold, som vi ikke kender til i dag.
 
Salthammer Rev har i al tid skaffet læ for lokale fiskere, men da man gik over til større både i fiskeriet var det nødvendigt at bygge en større havn, og det blev i 1888 til den ø-havn, vi kender i dag.

Snogebæk med Salthammer er i geologisk henseende et nationalt klenodie, idet man i sandstenen finder spor efter datidens dyreliv, ja populært sagt øens første bornholmere, og i sagens natur også Danmarks første!

Flere steder i området og især på de flade klipper indenfor "bryggen" finder man nogle "linjeformede beboelsesgange", der skyldes et dyr, der kaldes Skolithos, samt andre "U-formede gravegange" efter dyret Diplocraterion.

Dyr, der levede i et kystmiljø, der dengang for de mange hundrede millioner år siden herskede et sted på den sydlige halvkugle, måske der, hvor vi i dag finder den brasilianske Copacabanastrand.
 
- Virker dette udsagn lidt uforståeligt, så besøg NaturBornholm i Aakirkeby. Her er historien fortalt i sin fulde sammenhæng.
 
Spor efter fortidens dyreliv i havnebryggen
 
 
Den geologiske værdi ved stedet er i de seneste år forringet en del ved at først Poulsker Sogneråd og efter 1970 Nexø Kommune har tilladt deponering af bygningsaffald, jord og marksten for at skaffe parkeringspladser til den voksende mængde biler, der besøger stedet om sommeren.
 
Vidnesbyrd efter fortidens dyreliv og i denne situation noget af det første liv i Danmark kan man kun finde dette ene sted - biler kan man finde parkeringsplads til mange andre steder i nærområdet.
 
Salthammer Odde er ligesom Nexø Sydstrand en vigtig raste-lokalitet for højnordiske vade- og andefugle på deres træk fra ynglepladserne ved Ishavet til vinteropholdssteder syd for Bornholm.
 
Så også for fugleinteresserede er stedet særdeles søgt, og der er i tidens løb gjort mange spændende iagttagelser.
 
På et link til DOF-basen kan man følge med i de seneste 10 dages observationer.
 

Siderne er bygget i en WEB123