Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 13. Den baltiske Issø :: 161. Nexø
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
Kort
161. Nexø
162. Nexø Myr
163. Nexø Sydstrand
164. Balke Lyng
165. Balke Strand
166. Hundsemyre
167. Salthammer
168. Broens Odde
169. Stavnsgårdsmosen
170. Skrokkegård
171. Dueoddefyr
172. Dueodde
173. Strandlaguner
174. Tangplads
175. Issø-grusgrav
176. Kanonstillinger
177. Sommerodde
178. Sogneskellet
179. Dammegård
180. Sand-diget i Myrene
181. Kjøllergårds-kæret
182. Bønnestenene
183. Ringborgen
184. Strandmarken
185. Slusegård
186. Østre Sømark
187. Vestre Sømark
188. Raghammer
189. Pedersker
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Nexoe Museum fra 1796
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Nexoe 1746 - Hammers Kort
 
Den roede oerkensandsten praeger bybilledet i Nexoe
 
Nexoe kirkes taarn
 
Nexoe Havn fra oven 2012. Foto: Eigil Holm
 
Nexoe Havn - oprindelige anloebssted
 
Jantar ved kaj i Nexoe
 
Flise med Nexoes venskabsbyer paa Skippertorvet
 
Triton i springvandet paa Nexoe Torv
 
HA-sten paa Nexoe Torv

Nexø - "Nøkken i søen" - Fiskeri

UTM 0508429 / 6101543
 
Nexø er Bornholms næststørste bysamfund med Østersøens største fiskerihavn.
 
Nexø er anlagt på en lavtliggende jævn slette, der hviler på en mod syd skrånende flade af røde nexøsandsten. Sandstenene blev engang aflejret som sand og grus i en ørken for næsten 600 millioner år siden.
 
Nexø var i middelalderen afgrænset mod nord af Nörre Bek og mod syd af Söe Bekken. Byen var omgivet af en Kongens Mark med lyng og krat, hvor byens husdyr græssede og midt i denne lyngflade stod tre "Veirmöller, der sørgede for mel til byens borgere.

Nexoe udmatrikuleret i 1860'erne

Navnet Nexø har haft forskellige stavemåder i middelalderen, men man mener, at dets oprindelse er "Næk-sæ", og at det er sammensat af "næk" eller nøkke og "sæ/sø".

I såfald må navnet skyldes den store sø Ferskesø, hvor der må opholde sig en "nøkke", et overnaturligt sø-væsen!

Kirken er viet til Sct. Nicolaus ligesom Rønne kirke, og det har oprindeligt været et kystkapel som andre af øens kirker langs kysten.

Havnen var i slutningen af 1700-tallet et ganske lille havnebassin, ca. 60 cm. dybt, ikke stort nok til at rumme den hjemmehørende skibsflåde, der måtte ligge udenfor mellem to bolværker, der dog ikke altid gav tilstrækkeligt læ.

I begyndelsen af 1800-tallet blev havnen første gang udvidet, og siden er der foretaget mindst ti nye udvidelser, senest i 1981. I dag dækker havnen 36 ha. med en samlet kajlængde på 3 km.
 
Fra Nexø Havn er der i sommersæsonen daglige forbindelser til Kolobrzeg i Polen.

I den centrale del af byen er en væsentlig del af bebyggelsen ny og opført under den genopbygning af byen, der fulgte efter de ødelæggende bombardementer, som blev foretaget af sovjetrussiske bombemaskiner den 7. og 8. maj 1945.

Af byens 900 ejendomme blev 856 beskadiget, de 175 helt ødelagt.
 
I byens nordlige udkant blev der opført 75 træhuse, der blev skænket de bomberamte familier af den svenske stat.
 
Nexø er præget af de mange maleriske stengærder af de flade nexøsandsten, der er blevet brudt i Frederiks Stenbrud nord for byen siden 1754.

Springvandskumme i nexoesandsten midt på Nexoe Torv

Midt på torvet står Triton-springvandet i en sekskantet kumme med de årstal, der har haft betydning for Nexøs by og borgere.
 
Springvandet blev skænket byen i forbindelse med 600 års-købstadsjubilæet i 1946.

1346:Nexø blev købstad,
1510:Nedbrændt af Lybækkerne,
1645:Udplyndret af svenskerne,
1879:Stor havneudvidelse,
1945:Luftbombet af russerne,
1946:Skænket af Sparekassen.

Martin Andersen Nexø, hvis slægt stammede fra Balke, voksede op i Nexø 1877-1883, og i hans forfattervirksomhed er der mange tidstypiske beskrivelser af datidens Nexø.

Der er indrettet et interessant museum med omtale af hans barndom og skriverier i hans barndomshjem ved Ferskesø.
 
Og i torvet ligger en brosten med initialerne H.A. Det er et minde om Martins fader, Hans Andersen, der havde et arbejde som stenhugger.
 

Siderne er bygget i en WEB123