Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 13. Den baltiske Issø :: 171. Dueoddefyr
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
Kort
161. Nexø
162. Nexø Myr
163. Nexø Sydstrand
164. Balke Lyng
165. Balke Strand
166. Hundsemyre
167. Salthammer
168. Broens Odde
169. Stavnsgårdsmosen
170. Skrokkegård
171. Dueoddefyr
172. Dueodde
173. Strandlaguner
174. Tangplads
175. Issø-grusgrav
176. Kanonstillinger
177. Sommerodde
178. Sogneskellet
179. Dammegård
180. Sand-diget i Myrene
181. Kjøllergårds-kæret
182. Bønnestenene
183. Ringborgen
184. Strandmarken
185. Slusegård
186. Østre Sømark
187. Vestre Sømark
188. Raghammer
189. Pedersker
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Fyrene set fra Bakkatyr-klitten
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Dueodde Nordre Fyr i 1950erne. Tilhører Kongelige Bibliotek
 
C IX monogram fra 1879 paa Nordre Fyr

Nordre Fyr udenfor Sanddiget ved siden af Duegaard

Nordre Fyr i paradisbakkemigmatit
 
Monogram paa Lillefyr Syd
 
Udsigt fra Nye Fyr mod Gamle Fyr og Bodilsker Kirke
 
Dueodde Oest for fyret
 
Nye fyr
 
Bakketyren
 
Fugleobservationer fra Bakkatjyrijn
 
Fugleobservationer fra Bakkatjyrijn
 
Vind og vand pressede sig ind paa kysten i slutningen af 1970'erne. Foto: Elmer Jensen
 
Bakkatjyrijn på vej ned paa forstranden. Foto: Elmer Jensen
 
Dueoddefyret i sne

Dueodde-fyrtårne - Bakkatjyrijn

UTM 0504755 / 6093897
 
Et fyr ved Dueodde blev midt i 1800-tallet på grund af den øgede trafik på Østersøen mere og mere et krav fra søfartens side.
 
En kommission blev sendt til øen i 1857 for at finde et egnet sted til fyret.
 
Men det var ikke ligetil, for på den ene side ønskede søfarten det bygget på den yderste spids af odden.
 
På den anden side blev det frarådet af sagkundskaben, idet man mente, at det krævede et større og omkostningsrigt funderingsarbejde.

Bornholms sydspids i anden halvdel af 1800-tallet med gårdene nord for klitterne

Men, tiden gik og det blev ikke til noget tårn yderst på odden!

Først sidst i 1870'erne blev der bygget fyrtårn ved Dueodde, et hovedfyr ved Duegård langt inde i landet, hvor det kunne funderes på fast klippe, Grøn Skifer, og et mindre bifyr på sandet midt ude i klitterne.

Fyr i vand

Hovedfyret er bygget som Hammeren fyr i granit, paradismigmatit hentet fra Døsjan-bruddet på Slamrabjerg, og det er 39 meter højt, medens bifyret var noget mindre, 15 meter højt, ottekantet og muret.
 

Dueodde Nye fyr bygget midt i klitterne

I august 1962 blev de to fyr afløst af det nye 47 meter høje sekskantede betonfyr.

For teknisk interesserede kan det oplyses, at fyret er bygget på en fundering af 19 stykker og 14 meter lange jernbetonpæle, der er spulet ned i sandet, indtil de fik kontakt med den grønne skifer.

Til opførelsen af tårnet er der anvendt 50.000 kg armeringsjern og 300 kubikmeter beton. Lampen er en 1000 watt glødelampe og den kan ses 35 km fra land.
 
Alle tre fyrtårne er beskrevet i en fremragende hjemmeside over Danmarks Fyrtårne, hvor man kan finde mange tekniske detaljer samt mange spændende billeder fra tiden før nu.
 
Tryk her og nyd denne del af øens fortid!

Klitterne syd for Nye Fyr

 
På et tidspunkt var det nødvendigt at bygge et sirenehus med et tågehorn helt ude på den yderste klit, idet hornet oppe fra Store Fyr ikke altid kunne høres helt her ude.
 
På grund af hornets lyd, der kunne minde om en tyrs brølen, blev den lokalt benævnt "Bakkatjyrijn".
 
Ved etableringen af det nye høje tårn i 1962 var det ikke mere nødvendigt at have sirenen i brug, og huset fik lov til at blive stående - til bedre tider.
 
Røret, der førte luften ud i en større kompressionstank i huset kom ved vindbrud i klitterne til syne sammen med et elkabel som minde om tiden før 1962!
 
I 1966 blev Bakkatjyrijn overdraget til de lokale fugleinteresseredes brug i forbindelse med registreringer af fugletræk over Dueodde.
 
Og som sådan fungerede det frem til efteråret 1979, da havets erosion på kysten fik huset til at skride ned ad sin klit - og herefter fjernet, inden det blev brudt ned af havets bølger.

Dueodde midt i 1970'erne - fyraften efter dagens fugleobservationer

I 1977 blev fyret automatiseret og det blev i en periode overvåget fra Hammeren fyr.
 
Der er i turistsæsonen dagligt adgang til fyrets udsigtsplatform via en indvendig trappe med 196 trin.
 

Siderne er bygget i en WEB123