Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 8. Istidslandskabet :: 85. Brommevej
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
Kort
71. Sct. Ols Kirke
72. Rø-linien
73. Slettevej
74. Rutsker Plantage
75. Rokkestenene
76. Stenrøret
77. Tudehøj
78. Krashave
79. Ruts Kirkebakke
80. Torpe Bakker
81. Klemensker
82. Splitsgård
83. Kleven - Spælinge
84. Rø
85. Brommevej
86. Rø Plantage
87. Nørre Borgedal
88. Donnemyr
89. Søndre Borgedal
90. Sigtedalen
91. Bøgeskoven
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Brommevej med blomstrende fuglekirsebaer
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Hvide kirsebaer og gule maelkeboetter i maj
 
Loevfroedam renses op
 
Loevfroer forsvinder fra det bornholmske aabne land
 
Ny gravet dam ved Holsegaard
 
Loevfroe i vand
 
Loevfroe bestanden paa Bornholm igen paa vej op
 
Nygravet dam ved Holsehus

Brommevej - Løvfrø-redningsaktion

UTM 0494315 / 6116809
 
Brommevej er en af øens gamle veje, der endnu fra Rø til Sigtevej ureguleret løber gennem et særdeles afvekslende landskab med stort naturindhold.
 
Blandt meget andet kan man i starten af maj nyde et overvældende stort antal blomstrende fuglekirsebærtræer.

Navnet "Bromme" kan i gårdnavnet Brommegård spores tilbage til 1600-tallet, og før den tid har man haft en navngivet vandmølle med navnet "Brenne"-mølle.

Det antages, at navnet er afledt af "bræmme", der henviser til stedets beliggenhed i randen af sognet, idet Bobbeåen ved Brommegård danner skel mod Østerlars sogn.

Umiddelbart syd for Rø ses mod øst et fladt markareal Nord for Bondegård , der er bunden af en issø, men endnu er der ikke gravet ler i denne del af sognet.
 
Læs mere om issøler ved at trykke her.

Bornholms Amt har for år tilbage etableret en del nye damme langs Brommevej i forsøget på at ophjælpe den hensygnende bestand af løvfrøer i området.

Omkring 1985 var der en enkelt lille restbestand af løvfrøer ved Lynggård nord for Rø og en anden var hjulpet på vej ved en oprensning af dammen ved Holsegård syd for Østerlars Plantage.
 
Afstanden mellem disse to tilbageværende bestande var omkring 6 km., men ved at etablere en del nye damme samt rense tilslammede damme op, hvor løvfrøerne kunne vandre til og slå sig ned i, er det lykkedes at få dem til at opnå kontakt med hinanden i damme ved Fløjlegård syd for Rø.
 
På vedstående kort er stederne markeret.

Loevfroerne fra to bestande har moedt hinanden ved Floejlegaard - X'et

 
Løvfrøerne var på grund af de såkaldte strukturændringer i det åbne land ved at forsvinde helt fra øen, men det lokale projekt Bornholm-en grøn ø, som Bornholms amt satte i værk i 1985, samt hjælp gennem statspenge i forbindelse med Naturgenopretningsloven fra 1989 har rådet bod på denne trussel.
 
Og i dag er der igen løvfrøer på mange af de lokaliteter, hvor de forsvandt fra i 1970'erne og især i 1980'erne.
 
Og forårsnætterne langs Brommevej er igen helt fantastiske at opleve - for naturnørder!
 
Læs mere om løvfrøernes situation på Bornholm ved at trykke her.
 

Siderne er bygget i en WEB123