Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 13. Den baltiske Issø
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
Kort
161. Nexø
162. Nexø Myr
163. Nexø Sydstrand
164. Balke Lyng
165. Balke Strand
166. Hundsemyre
167. Salthammer
168. Broens Odde
169. Stavnsgårdsmosen
170. Skrokkegård
171. Dueoddefyr
172. Dueodde
173. Strandlaguner
174. Tangplads
175. Issø-grusgrav
176. Kanonstillinger
177. Sommerodde
178. Sogneskellet
179. Dammegård
180. Sand-diget i Myrene
181. Kjøllergårds-kæret
182. Bønnestenene
183. Ringborgen
184. Strandmarken
185. Slusegård
186. Østre Sømark
187. Vestre Sømark
188. Raghammer
189. Pedersker
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Dueoddekyst
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Myreloevelarve
 
Bakketyren
 
Bro-skifer
 
Strandtudser
 
Dueoddetaarn
 
Balkelyng
 
Lange Skanse

Baltiske Issø - Havet tager og giver

Umiddelbart efter isens afsmeltning for omkring 15.000 år siden fulgte en periode, hvor Bornholm lå noget lavere i forhold til havets overflade end i dag, ved Dueodde godt 10 meter.

Tangpladsrod

strækningen mellem Nexø og Dueodde gik havet, "Den Baltiske Issø" sine steder tre km. ind i landet, og kysten fulgte her en linie gennem Langedeby, vest for Store Kannikegård, Kannikegærdet, vest for Kærene til Stavnsgård, og herfra nærmest langs med Dueoddevejen mod vest.
 
Tryk her og se denne kystlinie på Sydbornholm.

Langs denne gamle kystlinie er aflejret en ikke ringe mængde grus, som bl.a. har været genstand for en større graveaktivitet ved Krusegård og Ellegård vest for Snogebæk.

Større strandlaguner blev ved den efterfølgende landhævning omdannet til mose som den gamle Nexø Myre, Store Kannikegårds Myre, Hundse Myre, Snogebæk Søndre Mose, Kærene og Stavnsgårdsmoserne.

De er i dag mere eller mindre groet til, afvandet og dyrket op, eller der er skåret tørv til brændsel i dem.
 
 
Et kort til lokaliteter i Den baltiske Issø fra Nexø over Dueodde og Pedersker til Raghammer finder man ved at trykke her.
 
 

Soldug

 

Siderne er bygget i en WEB123