Vis menu Søg

248 Rytterknægten

Rytterknægten

Kongemindet

Højlyngsstien

Den danske grundlov blev indstiftet 5. juni 1849, og to år senere besøgte "grundlovens fader", Kong Frederik VII, Bornholm.
 
Han blev ledsaget af Grevinde Danner, hvis borgelige navn var Louise Rasmussen, og i kølvandet på dette besøg blev der rejst nogle anselige minder rundt om på øen. 
 
Et af disse var Kongemindet, der blev bygget tæt på øens højeste punkt, "Rytter Knegten", 162 meter over havets overflade.
Rytterknægten som i middelalderen var forsynet med en pilt, knegt eller varde. Bornholms højeste punkt. Kilemærker efter sprængning - måske i forbindelse med tilvejebringelse af byggematerialer til Kongemindet
Indtil dette besøg var stedet slet og ret et punkt, som man havde forsynet med en varde til at tage bestik af ude i middelalderens Højlyngen.
 
På bornholmsk har disse varder været benævnt "pilt" eller "knægt" og denne på øens højeste punkt altså Rytter Knegten.
 
Tryk her og læs mere om pilte og knægte.
 
I årene efter kongebesøget indsamlede bornholmerne så mange penge, at man kunne bygge det 12,6 meter høje granittårn efter tegning af Arkitekt M G Bindesbøl, der også havde tegnet Thorvaldsens Museum.

Kongen og Grevinden vendte tilbage, og den 9. september 1856 kunne de indvie tårnet, og på pladen over indgangsdøren blev indprentet:

Til Erindring
om Hans Majestæt Kong Frederik den Syvendes
allerhøieste Nærværelse herpaa Øen
fra 8de til 16de Aug 1851
tilligemed høie Gemalinde
reiste Bornholmerne af undersaatlig Kjærlighed og
Hengivenhed denne bygning Aar 1855 og gav den navnet
Kongemindet
 
Efterhånden voksede Rømers forholdsvis nyplantede skov i vejret og spærrede for udsigten ud over øen. Der blev derfor i 1899 anbragt et jernstativ efter tegning af Arkitekt Th. Bindesbøll oven på tårnet, som derved blev 9 meter højere.
 
Tryk her og læs mere om Kongemindet på hjemmesiden "Bornholmernes historie".
Ertholmene langt ude i nordøst
Står man oppe på tårnets udsigtsplatform har man også i dag en vid udsigt over øen, ja helt til Skåne og Ertholmene.
 
Man befinder sig rent faktisk 184 meter over havets overflade - det højeste sted med offentlig adgang i Danmark!
 
Det såkaldte "tyskertårn" skæmmede i årevis efter besættelsesns ophør Kongemindet og dets omgivelser.
 
Det 64 meter høje tårn rejstes i sommeren 1944, og et radioanlæg, et såkaldt "Richtfunksgerät", gjorde det muligt at kommunikere med lignende anlæg på Rügen.
 
2. juli 1959 kl. 1135! blev tårnet bragt til fald. Metallet blev skrottet, og det kraftige betonfundament hugget op og brokkerne lagt i skovens dybe hjulspor som fundament for Almindingens fortrinlige veje og stier.
Tårnet pillet af for at blive malet i efteråret 1987
Lokaliteten Rytterknægten har tilbage i tiden haft forskellige navne. Tidligste betegnelse var Ryttere-kuul, Rytter Kull og Ryttara Knajt.
 
En "Kujll" er den gammelbornholmske betegnelse for en rundagtig top. I ældre tid kaldtes her på øen en høj sten, som lå uden for gårdens port, og som blev brugt af de ridende til at træde op på, når de skulle stige i sadlen, for "ejn rytaraknajt".
 
Sådan en afrundet klippeknold finder man fortsat i den sydlige ende af P-pladsen 50 meter fra Kongemindet.
Rytterknægten er et godt sted at hvile sig på turen - omend lidt hård
Tårnet blev i 1882 taget med som station i den daværende Generalstabs Trigonometriske net af fixpunkter. Læs mere om dette ved at trykke her.
 
Fra Kongemindets øverste platform kan man have helt fantastiske oplevelser, hvad angår solens op- og nedgang hen over året.
 
Således også på årets sidste morgen i 2011, da solen som en stor rund ildkugle brød horisonten i retning ad Dueodde.
Solopgang - set fra Kongemindet 311211 om morgenen
Det var også denne morgen nogle ægspind af grotteedderkoppen, Meta menardi, afslørede sig ved at hænge ned fra en af tårnets trappestene.
 
Ialt blev der fundet tre ægspind og en hel del voksne edderkopper, der må siges at have landets højest beliggende levested inde i dette "hule" Kongemindet. Tryk her og læs mere om grotteedderkoppens forekomst i det centrale Almindingen.
 
Iagttagelsen denne sidste dag i 2011 var speciel ved, at netop Grotteedderkoppen blandt europæiske biologer med interesse for grotters dyreliv, såkaldte "speleologer" var udset til årets dyr i 2012. Tryk her og læs mere.
Grotteedderkop med ægspind under nederste trappetrin i Kongemindet

Højlyngsstien

Sommeren 2020 etablerede Bornholms regionskommune og Naturstyrelsen i fællesskab med midler fra regeringens aftale "Sommer i naturen 2020" en sammenhængende  vandrerute hen over det centrale Bornholm, kaldet Højlyngsstien.

I alt 67 km. sti er afmærket mellem Sandlinien på Hammeren gennem den centrale del af øen, deraf navnet, til Aarsdale.

Læs mere om Bornholms regionskommunes omtale af stien ved at trykke her eller/og Naturstyrelsens omtale af stien ved at trykke her . 

Højlyngsstien er første del af det større projekt "Bornholms Grønne Bølge", som skal skabe rekreativ og naturmæssig sammenhæng i det bornholmske indland.

Stiens forløb er af praktiske grunde delt op i mindre kortudsnit. Tryk her og hent de enkelte detailkort for hele stien samt en generel beskrivelse af fænomenet "Højlyngen".  

Tryk her og se stiens forløb over Rytterknægten forbi Kongemindet

Stien blev åbnet af landets Miljøminister og Bornholms Borgmester den 4. september 2020. Tryk her og læs mere om denne begivenhed - som en efterdønning ovenpå sommerens "coronakrise".

Med hestevogn over Rytterknægten
Rytter Knegten på A C Rømers kort 1825-26
Cyklende gæster fra Polen besøger øens højeste bakke
Foråret 2021 blev bilerne forvist fra Kongemindet - herefter et samlingspunkt for bornholmere og gæster
Geodætisk Instituts højdepunkt
Tyskertårnet ved Kongemindet
Tyskertårnet - med antenner rettet mod Rügen. Billedet tilhører Bornholms Museum
Skiløjpe fører forbi Kongemindet om vinteren
Kongemindet sidst i 1800-tallet. Billedet tilhører Bornholms Museum
Kongemindet fik "Paabygningen" påført i juli 1899. Bornholms Tidende 1. august 1899
Hestevogn - charabanc ved Kongemindet 1920. Måske den 10. juli i forbindelse med Genforeningsfesten - Sønderjyllands tilbagekomst til Danmark! Billedet tilhører Bornholms Museum
Grotteedderkopspind i Kongemindet - landets højest beliggende forekomst
Grotteedderkoppen afventer et byttedyr
Højlyngsstien kommer fra Lilleborg og går over Rytterknægten
Vandrere og cykelryttere samles på øens højeste punkt i efteråret 2010