Vis menu Søg

258 Ravnekær

Ravnekær - Ravnemose

Højlyngsmose - Kambregne

Da Hans Rømer byggede sit 10 kilometer lange stengærde omkring Almindingen, lagde han det i det nordvestlige hjørne af skoven langs med et vådområde, bestående af to mosearealer: Ravnemyr og Ravnekjær, der således kom til at ligge udenfor skoven. På Herredskortet fra 1864 hed Ravnekjær Ravnemose.

 
Vejen fra Almindingens midte og videre mod nord ud af skoven lagde han over den vestlige del af vådområdet og byggede den Vestre Ravnebro. Og ved skovleddet byggede han Ravnebrohus.
 
Nyere vejbyggerier og tørlægning af området ved bortsprængninger af nogle naturligt vandstandsende klippepartier har resulteret i, at Ravnemyr f.eks. helt er forsvundet og nu nærmest fremstår som et vådt pilekrat.
 
Men Ravnekær er fortsat intakt som en klarvandet højlyngsmose med et karakteristiskt plantesamfund.
Ravnekæret
I vandet vokser som i andre af de tidligere højlyngsmoser den forholdsvis sjældne Liden Åkande.
 
Men, det, der især lokker naturinteresserede til området, er den flotte bevoksning af Kambregne, som man bemærker i grøften langs skovvejen i den vestlige del af mosen.
I årsskriftet Natur på Bornholm fra 2015 har jeg skrevet en historie om netop denne bregnes forekomst på Bornholm. Tryk her og læs mere.  
 
Planten er på ingen måde sjælden, men den er i dag ikke helt så hyppig som før tilplantningen af Højlyngen, og stedet her er let at komme til.
 
Ravnekær er foruden de to nævnte plantearter også kendt for at være vokseplads for Tørst, Vandnavle og Pyramideformet Læbeløs, alle arter fra en fortid i den tidligere Højlyngen. Og så er der registreret i alt 20 forskellige Star-arter!
 
Afledningen af vand fra Ravnekær foregår gennem en gravet og temmelig dyb grøft.
 
Vandet løber via denne grøft videre til Stavsdal Plantage og herfra gennem et rør til Spagerå og videre til Kobbeå for til sidst at løbe ud i Østersøen ved Kobbebro.
Kambregne i Ravnekæret
Ravnekær midt på sommeren
Ravnemosen i 1860erne, endnu ude i Lyngen
Dværg-Aakande
Kambregne-sporofyt ruller sig ud
Ravnekærs kantzone med forskellige arter Star
Ravnekærets vand flyder ud mod Spagerå og videre til Kobbeå