Vis menu Søg

253 Kohullet - Højvandet

Kohullet - Højvandet

Som afslutning på sprækkedalen Store Rævegænge vider landskabet sig ud, og der er blevet plads til vandsamlingen med dette spøjse navn.
 
Navnets oprindelse fortaber sig i en fjern fortid, men det skulle ikke undre, om en ko engang har forvildet sig ud i dette nærmest "bundløse" vandområde og er druknet!
 
Kohullet fotograferet af G Støckel i 1870'erne - mænd på udflugt?! Tilhører Bornholms Museum

Man befinder sig i den højere del af Almindingen, og bøgekoven ovenover den brante klippeside mod vest er målt til at ligge 143 meter over havets overflade, medens vandoverfladen ligger omkring 132 meter over havet, en meter under Rundemoses vandoverflade.

 

Kohullet - en tilgroningsmose med Flydende Kogleaks
 
Det er det rene regnvand fra det omgivende nærmere landskab, der fylder Kohullet op, og overfladevandet sirler i en svag strøm gennem Store Rævegænge mod nord og videre gennem Puggekullekær for til sidst at ende i Ekkodalen og Læsåen.
 
Vandet er noget af øens reneste, og det har haft indflydelse på diversiteten i flora og fauna. 
 
Kohullet, en noget hengemt naturperle
Undersøgelser har vist, at både vandets kemi, planteplankton og dyreplankton er særdeles bevaringsværdigt, idet det ikke findes tilsvarende andre steder på øen.
 
Af de planter, man kan se med det blotte øje tiltrækker Bukkeblad sig i den tidlige sommer. Ligeledes den fløjlsrøde Kragefod vokser ud i hængesumpen af flere forskellige arter tørvemos, hvor man også kan finde Rundbladet Soldug.
 
Men stedets klenodie er de trådformede blade, man ser i den frie vandmasse mellem Svømmende Vandaks. Det er en plante, der hedder Flydende Kogleaks, og som her på øen er særdeles sjælden, men altså tilstedeværende i dette åndehul.
 
En lille 1-2 meter høj busk, som ikke gør meget væsen af sig, men som skyder op flere steder i kanten af Kohullet er Tørst, der kendes på sin røde bark og de sorte bær. Dens latiske navn er Frangula, og af barken kan udvindes frangulin!
 
Sent efterår 2019 ved Kohullet
Endelig kan det oplyses, at der i bøgeskoven ovenover den brante klippeside fortsat er pletter med Hedelyng samt Femradet Ulvefod som minde om fortidens sammenhængende Højlyngen.
 
I denne lyngflade er der for omkring 20 år siden ligeledes fundet enkelte eksemplarer af Otteradet Ulvefod. Den var tidligere i datidens lyngflader en almindelig plante, men dens voksepladser er i dag særdeles fåtallige her på øen.
 
Tryk her og læs mere om Otteradet Ulvefods nuværende forekomst på Bornholm.
Kohullet i januar med sne og is på vandet

Højvandet

Umiddelbart vest for Kohullet ligger Almindingens højest beliggende kær, udelukkende med vand fra oven - Højvandet i 142 meters højde over havniveau. 

Til sammenligning ligger den restaurerede Rundemoses vandspejl 133 meter over havet, tryk her og læs mere, Kohullet 132 meter og Puggekullekær 131 meter.

Højvandet på A C Rømers kort fra 1825-26

Kæret har været en del af den "gamle" Almindingen og synes ikke at have været gjort til genstand for tørvegravning. 

I nyere tid er det imidlertid drænet ud med en relativ dyb grøft og er senest i 1960 tilplantet med skyggegivende rødgran.

 

Højvandet

Tørvemos, Sphagnum, har i de senere år fået gode vækstbetingelser i kæret, idet en stor del af de omkringstående rødgraner stille og roligt er gået ud på grund af den høje vandstand. 

Et godt initiativ for at skabe en større diversitet i denne del af Statens skove kunne være, at man helt sløjfede fraløbet og lod kæret få den størrelse, det havde før udgrøftningen.

 

Højvandet foråret 2022 efter lysningen - dog vandmængden er begrænset

Den 20. februar 2020 offentliggjorde Staten et Life-projekt, der ville være skræddersyet til netop at fuldføre sådan et projekt: LIFE Open Woods (naturstyrelsen.dk) 

Dette arbejde kunne klares med en rendegraver på mindre end en time! 

Højvandet sommeren 2022 - efter fældning af skyggegivende rødgraner. Blåtop dominerer sammen med Enkelt Pindsvineknop
Højvandet i december 2022
Kohullet i marts 2021
Kohullet i marts 2021
Flydende Kogleaks samt Svømmende Vandaks på vandet i Kohullet
Skovstjerner i Kohullets Sphagnumtæppe
Flydende Kogleaks sommeren 2018
Bukkeblad
Tørst vokser almindeligt omkring Kohullet
Kær-Svovlrod
Otteradet Ulvefod
Soldug på Sphagnum i Kohullet
Mild vinter i Kohullet
Kohullet - snebøjede thujaer
Højvandet midt inde i en tæt Rødgran-bevoksning
Højvandet i Afd. 172 i en bevoksning af Rødgran fra 1960
Højvandet - birketræerne bøjet ned af snefaldet i november 2010
Højvandet ved vintersolhverv 2017
Højvandet - grøft dræner kæret for vand
Højvandet har i februar 2022 fået mere luft og lys til vandet efter en udtynding i rødgranerne syd for højlyngsmosen
Højvandet foråret 2022 efter lysningen omkring mosen - den fraførende grøft endnu ikke lukket!
Enkelt Pindsvineknop sommeren 2022
Højvandet i december 2022