Vis menu Søg

252 Rævegænget

Lille og Store Rævegænge

Som to parallelle og lokale sprækkedale løber Lille og Store Rævegænge fra nord til syd gennem et område af Almindingen, hvor folk sjældent kommer.

 
Lille Rævegænge er en fortsættelse af nogle meget imponerende klippeformationer syd for Vettesmose, og dalen flader nærmest ud kort før Voldvejens udløb i Jagtvejen.
 
Store Rævegænge har sit udspring i Puggekullekær og markerer sig voldsomt i landskabet frem til de meget flotte brante klipper ved Kohullet.
 
Lille og Store Rævegænge 1880erne
Navnemæssigt er de to rævegænge af ældre dato. Et gænge er en smal passage eller en gennemgang, og allerede på Hammers kort fra midt i 1700-tallet og længe før Rømers indhegning af Almindingen forekommer lokaliteten "Seve Gængen".
 
"Seve" kan i denne forbindelse have haft en beskrivelse af det med "Siv" vanskeligt passable gænge?! Altså et fugtigt område, som det fremstår i dag med Tørvemos, Sphagnum og andre fugtigbundsplanter.
 
Ved en skovtaksering i 1775 nævnes "Revegienget". Her er der sket en ændring af bogstavet S til R, og på Rømers eget skovkort fra 1820'erne har han kaldt dem "Rævegænge".
 
Der kan ikke herske tvivl om, at de nyere navne henviser til de ræve, der tænkes at have haft deres beboelser i de to sprækkedales mange hulheder under de frostsprængte og nedfaldne klippestykker. En såkaldt ur.
 
Og midt i denne redelighed af klippestykker har et par kæmpestore lærketræer slået rod og overlevet årtiers kraftige storme. De synes i dag at være nogle af skovens største.
 
I sit arbejde med at kultivere skoven, har skovvæsenet i Lille Rævegænge for ikke så mange år siden restaureret en afledningsgrøft.
 
Det er ud fra et naturhistorisk synspunkt mindre heldigt, idet man rent faktisk her befinder sig midt på vandskellet, og området ville have været bedre tjent med slet og ret at være et vandmættet kær.
 
I den sydlige ende af Lille Rævegænge ledes grøftevandet mod syd og fortsætter i retning ad Borgesø, Svenskebækken og Læsåen, medens vandet i den nordlige ende af Lille Rævegænge ledes mod Vettesmosen og videre herfra mod Spagerå og Kobbeåen.
 
Svampen Nøkketunge i tørvemos, Sphagnum
I Store Rævegænge er der ikke gravet nogen form for grøfter i nyere tid, og her sirler vandet så stille fra Kohullet i syd gennem en Sphagnummose med stor biodiversitet mod nord og Puggekullekær.
 
Midt på sommeren lyser nogle gule slimede "tingester" op i Sphagnumtæppet. Det er svampen Nøkketunge.
 
Og ude i den frie vandflade nogle andre gule blomster - Blærerod.
Blærerod i Store Rævegænge
Fra Puggekullekær løber vandet videre gennem Flagermusedalen til Kalvekæret og Åremyre for herefter at finde vej forbi Kollekilde og Rømers Minde til Ekkodalen og videre ud i Læsåen.
 
Lille Rævegænge - vandskellet mellem Læsåen og Kobbeåen
Plantevæksten er rig både i Store og Lille Rævegænge, især er mosser og laver rigt repræsenteret på de blankslidte klippeflader, i klippesprækker og i tørvemosen.
 
En ikke så almindelig plante er Tyttebær, der her fortsat holder skansen efter at den for mange år siden er plantet ud i området som føde for indførte og igen uddøde bestande af Tjur.
 
Tryk her, og læs om de besværligheder, der har været forbundet med forsøgene på at få genudsat Tjur i de bornholmske skove.
 
I Bergstedts Flora fra 1883 er Tyttebær netop angivet her fra omegnen af "Pykkekullekjær"!
Store Rævegænges glatpolerede klippevægge
Lille Rævegænge, mindre "imponerende"
Rævegænget i 1750erne
Store Rævegænge-tørvemos
Tuer af mos, Polytrichum, Jomfruhår
Polytrichum, Jomfruhår
Store Rævegænge-ur
Blåbær i uren
Frit vand i Sphagnumtæppet midt på sommeren - med Blærerod
Europæisk Lærk i Store Rævegænge
Lærken er "granvoksen"
Eg vokser ud i Store Rævegænge-sumpen
Tyttebær i blomst