Vis menu Søg

Pilte, pelte, pælte, knejte, knægte og varper

I bogen "På tur i Bornholms Natur" har jeg på side 97 skrevet om pilte. Materialet er hentet i "Bornholms Stednavne" fra 1951, men både Olaf Hansen i "Jul på Bornholm 1992":31-34 og Frede Kjøller i Bornholms Tidende den 21. november 1987, har "i nyere tid" fortalt om deres kendskab til de gamle pilte:

 

Som et levn fra højlyngstiden finder man for det meste lidt skjult og mørkt inde i rødgranplantninger disse pilte.

Det er små kegleformede stendynger, der ligger højt på det blottede grundfjeld og som har tjent som kendingsmærker, varder, i den i sin tid vidtstrakte lyngflade.

Ordet pilt er afledt af det oldnordiske "piltr", der betyder "en lille dreng". Anvendelsen af ordet i den betydning beror rimeligvis på stenhobenes menneskelignende form.  

 

 

Ekskursion til Midterpilt i Paradisbakkerne med Louise Lyng Bojesen og Ole Holm Pedersen

I alfabetisk orden listes de kendte lokaliteter med pilte op sognevis:

Bodilsker sogn:

Brødløse Pilt, tryk her og læs mere

Døvrepilt, tryk her og læs mere

Lille Mikkel, tryk her og læs mere

Ridderpilt, tryk her og læs mere

Sævepilt, tryk her og læs mere

Store Mikkel, tryk her og læs mere

Tornepilt, tryk her og læs mere

Tørvekulepilt, tryk her og læs mere

Poulsker sogn:

Anhøj Pilt, tryk her og læs mere

Hasledalspilt, tryk her og læs mere

Stavlepilt, tryk her og læs mere

Ibsker sogn:

Midterpilt, tryk her og læs mere

Nordre Pilt, tryk her og læs mere

Søndre Pilt, tryk her og læs mere

Vesterpilt, tryk her og læs mere

Østerpilt, tryk her og læs mere

Aarsdale Ret, tryk her og læs mere

Pedersker sogn:

Fårebakkepilt, tryk her og læs mere

Harepilt, ikke aktuelt kendskab til piltens eksistens i dag, men Hans Ellekilde skrev i "Gammalt å Nyt" i 1934 som eneste kilde, at den skulle ligge "nord for Hareløkken på Kongens Mark". Der er ikke nogen kortangivelse, der kan bekræfte stedet.

Klokkerpilt, tryk her og læs mere

Muldbakkepilt, Hans Ellekilde skrev i "Gammalt å Nyt" i 1934 som eneste kilde, at den skulle ligge "Nordvest for Anhøje". Der var ikke nogen kortangivelse, der kunne bekræfte stedet, men 6. november 2022 fandt Tino Hjorth Bjergegård pilten på et mindre højdedrag netop nordvest for Anhøje. Tryk her og læs mere.

Sildepilt, tryk her og læs mere

Varperne, tryk her og læs mere

 

Rø sogn:

Stenvarpen i Rø Plantage, tryk her og læs mere

Vestermarie sogn:

Knægten/Rytterknægten i Almindingen, tryk her og læs mere

Østerlars sogn:

Trepilte i Stangemarken i Østerlars, ikke kendskab til piltene i dag 

Østermarie sogn:

Asapilt, tryk her og læs mere

Dalslundepilt, tryk her og læs mere

Aaker sogn:

Knægten i Aaker Plantage, tryk her og læs mere

Søndre Fårebakkepilt i Aagårds skov, tryk her og læs mere.

 

Sønder Pilt

De bornholmske pilte, pelte, pælte, knejte, knægte og varper har ud over de ovenfornævnte kilder i flere omgange været gjort til genstand for omtale i øens medier, således:

K A Petersen: 9. januar 1919 i Bornholms Socialdemokrat,

K A Petersen: 10. januar 1919 i Bornholms Tidende, tryk her og læs

Georg Petersen: 27. februar 1919 i Bornholms Tidende, tryk her og læs

M P Hansen: 11. marts 1919 i Bornholms Tidende, tryk her og læs

Th. E Eriksen: 20. marts 1919 i Bornholms Socialdemokrat

K A Petersen: 10. april 1919 i Bornholms Socialdemokrat

Th. E Eriksen: 3. april 1919 i Bornholms Tidende, tryk her og her og læs

K A Petersen: 14. april 1919 i Bornholms Tidende, tryk her og læs

K A Petersen: 1. november 1919 i Bornholms Socialdemokrat

Hans Ellekilde: 1934 i "Gammalt å Nyt", 33-57,

K Thorsen: 21. august 1939 i Bornholms Tidende, tryk her og her og læs

Frede Kjøller: 8. januar 1972 i Bornholms Tidende,

Frede Kjøller: 21. november 1987 i Bornholms Tidende,

Olaf Hansen: 1992 i Jul på Bornholm, 31-34

 

Østre Pilt 1986
Østre Pilt 2010