Vis menu Søg

214 Lille Mikkel

Lille Mikkel

- Tornepilt

Lille Mikkel er en stenvarde godt gemt væk i unge rødgraner, plantet efter den kraftige storm i oktober 1967.
 
Når man har en Lille Mikkel, må der også være en Store Mikkel, og det har der rigtignok også været. Den har ifølge Stednavnebogen ligget nordvest for Døvredal, men eksisterer ikke på noget kort. Måske har det været et andet navn for Døvrepilt? Tryk her og læs mere.
Beskyttede fortidsminder i Bodilsker Plantage
Stenvarder eller Pilte, som de benævnes efter deres lighed med en "lille dreng", som på oldnordisk netop hedder "piltr", var i middelalderen vigtige vejviservarder, der ledte de vejfarende sikkert over lyngen.
 
De nærmeste to varder til Lille Mikkel på fortidens hovedvej over Storlyngen er Tornepilt, 200 meter mod øst og Anhøjpilt 300 meter mod vest.
 
Lokalhistorikeren Olaf Hansen har i Jul på Bornholm fra 1992 netop skrevet om vejviservarderne i denne del af fortidens Højlyngen og nævner, at Tornepilt også i sin tid skulle være benævnt Tørvepilt.
 
Navnet skulle hidrøre fra den nord for liggende "Mourits Hansens eng", hvor der engang er gravet tørv. Læs mere om pilte ved at trykke her.
 
Lokaliteten er den samme, som det område, hvor der senere er gravet karpedamme, tryk her og læs mere. 
 
Lille Mikkel ligger i den del af Højlyngen, der ved udskiftningen midt i 1800-tallet blev lagt til Bodilsker Sogn som Bodilsker Plantage.
 
Ved kommunalreformen i 1970 indgik Bodilsker sogn med Bodilsker Plantage i Nexø Kommune, og da Kommunens likviditet strammede til, fandt flertallet i Kommunalbestyrelsen sit snit til at sælge kommunens skove i 1991 til det private selskab Skovsam.
 
Skovsam solgte skoven videre til Holdingselskabet Poulsker ApS i 2005, og senest er det overtaget af Skovselskabet Poulsker ApS.
 
Sø ved Lyngvej
I egenskab af at være et privat skovområde, gælder der andre regler for de besøgende end hidtil, da det var sognets og dermed folkets ejendom. Også sognets jægere har måttet finde andre jagtmarker!
 
Nu er det ikke mere lovligt at komme ind i skoven og lytte til fuglekoret i det tidlige forår før klokken 7! og områdets Natravne skal man lytte sig frem til fra Dalevej syd for Plantagen.
 
Svampe må man heller ikke plukke til andre end sig selv, selvom skoven i "gode år" både bugner af Karl Johan'er og Kantareller.
 
En opslagstavle ved det ny opførte fugletårn i Poulsker Plantage fortæller generelt om områdets svampeflor. Tryk her og læs mere

Hulvej

Som et minde om datidens samfærdsel finder man i dag et meget tydeligt aftryk af en hulvej gennem rødgransplantningen umiddelbart vest for Lille Mikkel.

 

Den har været benyttet, når folk med hestevogn fra det sydlige Bodilsker Sogn skulle op i Lyngen og "rive lyng" m.m.

Hulvej på Rømers kort fra 1825-26
Lille Mikkel - en pilt i den tidligere Højlyngen
Tornepilt omgivet af højstammet rødgranskov
Bodilsker Jagtforening byggede sit Jagthus i 1952
Bodilsker Jagthus
"Karl Johan" eller Spiselig Rørhat
Lyngvej i farver
Rød Fluesvamp
Tragtkantareller
Grenet Frynsesvamp
Hulvej gennem rødgraner vest for Lille Mikkel
Lille Mikkel i rødgranbevoksning fra sidst i 1960'erne