Vis menu Søg

222 Højlyngens Klippe

Højlyngens Klippe

Sortebjerg

Højlyngens Klippe, Udmarkslodden 196 bn, en lod i den tidligere Kongens Mark, blev som arvefæsteejendom solgt den 15. februar 1875 af Aaker Sogneraad til "rydningsmanden" Hans Morten Ipsen.
 
Tryk her og se Arvefæste-Skjødet i sin "fulde" ordlyd.
 
 
Denne påbegyndte opførelsen af et beboelseshus, men magtede ikke at få lyngjorden til at give "føde til bordet", hvorfor han hurtigt fik overdraget den til familien Marker.
 
Ved folketællingen i 1880 havde Andreas Peter Marker som 26 årig og ungkarl overtaget stedet og boede der sammen med sin moder og dennes søster.
 
10 år senere ved folketællingen i 1890 var Andreas Peter Marker blevet gift med Karoline Vilhelmine og de havde fået deres førstefødte barn Engeline. Andreas Peters mor og moster boede der stadigvæk.
 
Siden har familien Marker haft ejendomsret over denne tidligere lynglod, om end den i dag mere er at regne for at være et fritidslandbrug end et sted, hvor arbejdet med jorden skal skaffe en familie et udkomme til livets ophold.
 
Lynglodder op til Sortebjerg på matr. nr. 121, Aaker Sogn
 
I 1916 overtog sønnen Janus Vilhelm Marker stedet, der igen overdrog det til sønnen Thor Marker i 1960.
 
I et interview til Bornholms Tidende engang i 1950erne fortalte man, at den større sten, der er rejst vestligst på grunden skulle have været en væltet bautasten, som man havde slæbt bort fra marken og fået redningskorpset Zonen til at rejse her som en mindesten for "Lyngens" opdyrkere.
 
At det var en tidligere bautasten tyder de forhold, at man omkring stenen på dens oprindelige plads ude på marken havde fundet spor efter menneskelig aktivitet.
 
I nyere tid er der i forsøget på at fremme dyrelivet i området blevet gravet en større dam på den tidligere lyngjord, og bl.a. øens større bestand af Latterfrøer har fået sig et godt levested her.
 
Thor Marker overdrog Højlyngens Klippe i 1996 til sønnen Brian Marker, der i 2003 afhændede stedet til "anden side" end familien.

Sortebjerg

Som en sydlig forpost mod syd og højt i landskabet, 101 meter over havet, har Sortebjerg i al middelalder været et landemærke i Højlyngen.
 
Botanisk har den skrevet sig ind i historien, idet Blomstersmeden Lars Ibsen bl.a. her havde registreret de to ulvefodarter: Cypres-Ulvefod og Flad Ulvefod, der begge må anses for at have været ofre for opdyrkningen og tilplantningen af Højlyngen.
 
Læs mere om Lars Ipsen ved at trykke her.
 
I en artikel i Jul på Bornholm 1948 har Ellen Hansen blandt andre egetræer skrevet om Troldeegen på Sortebjerg.
 
Den lever her, år 2013, stadigvæk, men da det er i en privatejet skov, kan man ikke uden videre skaffe sig adgang for et besøg uden at have spurgt ejeren først.
 
Læs mere om denne og andre egetræer ved at trykke her
Højlyngens Klippe - i nyere tid
Højlyngens Klippe 1949
Arvefæsteskjødet til Hans Morten Ipsen 1875
Højlyngens Klippe på matr. 196bn, Aaker Sogn, en enklave på sydsiden af skov
Folketællingen 1890
Bautasten genrejst et passende sted
Flad Ulvefod har haft en af øens eneste voksepladser på Sortebjerg, nu væk!
Troldegen på Sortebjerg, tilhørende ejeren på Gadegård