Vis menu Søg

204 Sævepilt

Sævepilt

- Ridderpilt - Store Mikkel - Døvrepilt

Sævepilt er som alle andre vejvisermærker i Højlyngen en stenrøse med en kegleformet stendynge. Navnets betydning fortoner sig lidt i den dunkle fortid.
 
Den latinske Smed Lars Ipsen fra Fælled syd for Døvredal har i sin flora fra 1862 givet den navnet "Sæupilten".
 
Man forledes derfor til at have den mening, at dens danske navn må være "Sivpilten", idet væksten Siv netop hedder sæu på bornholmsk.
Pilte i Bodilsker Højlyng, senere Plantage
Den har som de andre vejvisere i Højlyngen hjulpet til med at lede folk sikkert over Højlyngen frem til skovtilplantningen i 1870'erne.
 
I dag lever den som mange andre bornholmske pilte en noget hengemt tilværelse i mørke granplantninger. Tryk her og læs mere om piltene.
 
Den særdeles vidende lokalhistoriker og mangeårige formand for Bornholms Historiske Samfund, Olaf Hansen, har i en særdeles spændende artikel i Jul på Bornholm fra 1992, siderne 31-34, skrevet om sit kendskab til øens vejviservarder, piltene.
 
Han havde viet sit liv til bl.a. denne detalje i Bornholms forhistorie, og han kunne berette om både kendte og for menigmand ikke kendte lokaliteter: "I Bodilsker Højlyng er eller har været yderligere tre pilte, som ikke er angivet på noget kort. Disse er Brødløse Pilt, Store Mikkel og Ridderpilten".

Ridderpilt

Ridderpilten har i lang tid "levet en skjult tilværelse" dybt inde i en mørk rødgran skov - indtil 2013, da en stor del af denne del af Bodilsker Højlyng blev flankhugget, og åbnet for skovens skjulte mindesmærker.
 
I disse år ligger den herefter flot eksponeret på et højdepunkt i datidens vidtstrakte Højlyngen i et tæppe af friskt grønt Bølget Bunke.
 
Ridderpilt i solskin og Bølget Bunke

Store Mikkel

Store Mikkel har i lige så lang tid som Ridderpilt levet længe dybt inde i en mørk skov med Rødgran og Douglasgran.

De blev fældet i vinteren 2018-2019, og Store Mikkel dukkede op, "En Stenvarde N.V. for Døvredal", som det er angivet i Stednavnebogen.

 

Koordinater for Store Mikkel. Registreret 3. marts 2021

Døvrepilt

Døvrepilt er en flad stenrøse med en kegleformet stendynge, beliggende ud for den eneste gamle hulvej tværs over Døvredal og videre ind over Højlyngen.
 
Frem til 2011 var den også godt gemt af vejen i tæt rødgran, men det år blev de omgivende graner fældet og skovmiljøet helt ændret.
 
Indtil da var den mørke rødgranskov domineret af græsset Bølget Bunke og Skovsyre, og der var i skovbunden et tæt net af de røde skovmyrers veje, der førte til og fra store myretuer i skoven.
 
I forbindelse med træfældningen er dette miljø på en gang ændret, og den beskyttede pilt blev uhensigtsmæssigt skændet af skovningsmaskinerne. Efter en påtale til ejerne synes skaden igen at være afhjulpet.
Ridder Pilt, badet i Bølget Bunke
Fældet Rødgran, og fritlægning af Ridder Pilt
Ridder Pilten dukkede frem ved den fuldstændige fældning af et større skovareal i den tidligere Bodilsker Plantage
Vegetationen i det fritlagte areal omkring Ridder Pilt domineres af Hindbær og Gederams
Kambregne i fugtig grøft ved Ridder Pilt
Store Mikkel i fældet Rødgran- og Douglasgran-skov
Den gemte og glemte Store Mikkel dukkede op ved fældningen af Rødgran og Douglasgran vinteren 2018-2019 - "NV for Døvredalen"
Døvre Pilt inde i en Rødgran bevoksning
Døvre Pilt efter skovfældning
Skovsyre - som "surkløver" en delikatesse, både blade og blomster