Vis menu Søg

306 Skindermyre

Skindermyre

Skindermyre Enge

Skindermyre, Skinnemyre eller Skindemyre samt Skindemyre Enge og Skindemyre made er navne, brugt helt tilbage til 1680'erne om det flade landskab midt mellem Aarsballe og Klemensker.
 
Skindermyre i 1860erne
Den geologiske baggrund for de flade engarealer er de istidssøer og strømme, der som et langt strøg har eksisteret fra grusbakkerne i Splitsgårdslinien.
 
Mod øst er vandet løbet som Bobbeåen gennem sprækkedalen Søndre Borgedal og Sigtedalen med udløb ved Salene.
 
Mod vest som Blykobbeåen gennem dette flade issølandskab og som efter sammenløbet med Tingsted Å ved Elleby har sit udløb ved Skovly i Blykobbe Plantage.
 
Bakkerne umiddelbart øst for Årsballe-Klemenskervejen ved Kofoedegård og Hindsegård danner vandskel og føder disse to store bornholmske vandløb.
 

Et muligt naturgenopretningsprojekt

Området er tidligt drænet og afvandet og engarealerne dyrket op til "fed" leret produktionsjord for Skindermyregård allerede sidst i 1800-tallet.
 
Men, kommer det en gang på tale, at der på Bornholm skal inddrages arealer til genopretning af natur, ligger her en mulighed lige for.
 
Der skal blot fyldes en grøft op med fire fem læs jord, og så skal naturens egne kræfter nok selv klare resten.
 
I hvor stor en udstrækning et sådant gendannet vandområde vil kunne få, har Kommunen lagt ind på dets kortværk. Tryk blot her.
 
En gang imellem oplever man skinnet over myren - tryk her og se nærmere
Aaen gennem Skindermyren
Skinde Myre i 1805 på Videnskabernes Selskabs kortværk
Grøften gennem Skindemyre
Det er det rene issøler, der graves op
Et naturgenopretninsprojekt, der ville kunne give en stor vandflade