Vis menu Søg

300 Nyker Plantage

Nyker Plantage

Nyker Udmark

Nyker sogn fik tildelt omkring 300 hektar af den gamle Højlyngen, kaldet Nyker Udmark, og af disse er godt 150 hektar omdannet til skov som Nyker Plantage i en enklave mellem Vestermarie, Klemensker og Østerlars på vestsiden af Almindingen.
 
Nykers andel af Højlyngen, udmatrikuleret i 1860erne
Medens arealet lå hen i lyng, har det været et særdeles kuperet landskab, med tørre bakker og fugtige dalsænkninger, der nu i høj grad er sløret af skovtilplantningen.
Ravnebakke-vandsamlinger i grusbakkerne
I plantagens sydlige ende ligger bakketoppe på 139 og 142 meter samt Ravnebakke som den eneste navngivne med sine 143 meter. Simenehøjene længere mod nord rager blot 123 meter op i vejret.
 
Flere steder træder gruset frem i vejgennemkørsler og grave og minder om, at vi er i et landskab, der domineres af den anden stilstandslinie, Splitsgårdslinien.
 
Segenvej på vej mod Tingsted krydser Nyker Sogn ved Brudesengen

Mange overraskes af, at man, når man over Tingsted er på vej mod Almindingen umiddelbart vest for Segen, kommer kørende gennem et stykke Nyker.

Således ligger stenbruddet Hvide Enge i Nyker sogn, hvis grænse til Vestermarie sogn går sydligere gennem Ørninge Mose.

Gammeldal for foden af den 128 meter høje Gammelbakke i Nyker Udmark, men alligevel på Bolsterbjergvej
Dam ved Hedebo nord for Bolsterbjerg
Simenehøje-grusgrav
Nyker Plantage i 1930erne
Ravnebakke er den højeste top i den sydligste ende af grusbakkerne i Nyker Plantage
Støtten ved Almindingsgærdet
Tyttebær i Nyker Plantage
Rendegraver er kørt fast i mosejord på Nyker Udmark
Afgræsning af dam ved Hedebo i Gammeldal