Vis menu Søg

304 Aarsballe

Aarsballe - Årsballe

Arsbaldene

Splitsgårdsliniens grusbakker manifesterer sig meget smukt i landskabet omkring Årsballe. Læs mere om Splitsgårdslinien.
 
Det er dette landskab, der har givet navn til lokaliteten, ihvertfald kunne P N Skovgaard i sin Beskrivelse over Bornholm fra 1804 skrive:
".... Arsbaldegaard sydvest oppe ved Landeveyen fra Rønne til Gudhjem. Den har Navn af to smaa Bakker, hvorimellem Landevyen ligger, hvilket formedelst sin Figur kaldes Arsbaldene, da de ligne Bagdelen af et Menneske.."
Aarsballe har langt tilbage i tiden været vejknudepunktet, hvor hestetransporter mellem Rønne og Svaneke over Nybro krydsede vejen mellem Aakirkeby og nordlandet med Hammershus. 
Aarsballe i 1930erne
Aarsballe ligger i det nordvestlige hjørne af Højlyngen i Klemensker Sogn, og det var på Aarsballegård og Træbenegård aktiviteterne udfoldede sig.
 
En vindmølle blev bygget ved Træbenegård i slutningen af 1800-tallet og kort tid efter fulgte en smed med et nybygget smedeværksted.
 
Brugsen blev bygget i begyndelsen af 1900-tallet, og den udviklede sig hurtigt til at blive øens største varehus. Den blev nedlagt igen i midten af 1970'erne. På samme måde har andre erhvervsvirksomheder haft deres fødsel, liv og død i 1900-tallet.
 
På grund af sin højtliggende placering centralt på Bornholm blev Aarsballe i 1955 valgt til det sted, hvor den godt 125 meter høje FM-sender blev rejst, og i 1996 den 316 meter høje TV2-mast.
 
Denne sidste "er plantet" 116 meter over havets overflade, hvorfor toppen af senderen siges at være Danmarks højeste punkt, 432 meter over havets overflade!
 
Hvor hurtigt udviklingen og nedlæggelse af naturområder accelererer i disse år, kan et eksempel på sammenlægningen af Aarsballegårds, Rømeregårds og Letholmsgårds arealer til én stor mark.
 
I foråret 2009 blev markerne tilsået med majs - på tværs og trods af sognegrænser og tidligere ejendomsskel, grøfter og vådområder!
 
Kulturlandskabet led på en gang døden, og her forsvandt ligeledes eksistensmulighederne for den "lille natur"!
Aarsballedalen foråret 2012 - efter snesmeltning
Højdekort over Aarsballes omegn
Aarsballe er "næsten" midtpunktet af Bornholm. Billedet tilhører Bornholms Museum
FM-sendemast
Aarsballegaard, sydligste gård i Klemensker Sogn med skel op til Vestermarie Sogn
Rømergårdsskel, et nedbrudt sogneskel
Udgrøftning af vandsamling i Aarsballedalen - vandskellet, hvor Kobbeå og Blykobbeå har deres udspring
To store bornholmske åer har deres udspring i Aarsballedalen
Naturlig vandsamling i Aarsballedalen - natur drænes ud og tørlægges til produktionsjord