Vis menu Søg

305 Klemensker Plantage

Klemensker Plantage

- Højlyngsgård

Af de fælles udmarkers areal på ca. 21.000 tønder land, tilfaldt de 1200 tønder land Klemensker sogn, og heraf er der plantet små 200 tønder land skov som Klemensker Plantage i området syd for Rø Plantage.
 
Skoven var en gave fra Kongen til folket i Klemensker Sogn, men i 2000 blev den solgt, og en flere hundredårig historie var definitivt slut.
 
Andre matrikler er som det hedder i papirerne "bortarvefæstet" til folk, der havde mod og kræfter til at bryde lyngen og skabe et udkomme på de små landejendomme, der er blevet bygget på både den gamle Kongensmark nord for Plantagen og i Stavsdal syd herfor.
 
 
Klemensker Plantage med omgivelser i 1930erne
 
På ejendommen Stavsdal Højlyngsgård, matr. 175dø, er der indrettet faciliteter til illustration af forhistorien, heste og får, og det er muligt at deltage i aktiviteter med basis i tidligere tiders liv på landet.
 
Rørene lå dybt i engen
For at anskueliggøre tidligere tiders åbne vandløb gennem de dybere dele af ejendommens engdrag fjernede Bornholms Amtskommune i 1980erne de skjulte drænrør og lod vandet igen få frit løb i engen.
 
Mæandrerne i dag
Klemensker Plantage drives af efter kommunens salg til privat
Udkørselsspor i oprindelig højlyngsjord
Klemensker Plantage-matrikler i 1860erne. X: matr. 175dø
Påbegyndt naturgenopretningsprojekt ved opgravning af rør
Mæandrer i marken genskabt
Røret gravet op
Genslynget vandløb gennem dalen foråret 2017
Trindhat dam, opstrøms det åbnede vandløb
Tidligere engstrækning genskabt med åbent vandløb