Vis menu Søg

307 Skarpeskade

Skarpeskade

Skarpeskade, der ligger i den sydligste del af Klemensker sogn på grænsen til Nyker og Vestermarie, er som bebyggelse kendt i skrevne kilder langt tilbage i tiden.
 
Allerede i 1434 læser man "j Skarpestathe", hvor "stath" er datidens form for stad eller sted og "Skarpa" angiver en mager og ufrugtbar jordbund.
 
Dyrkningsjorderne i Skarpeskade har altså i lang tid været kendt for sin magerhed, og i et vers hedder det:
 
"Håjt oppa i Skarpeskâ
dær e'nte gott å varra,
dær går åtta hæsta for ejn plou
å fira for ejn harra".
 
Skarpeskade By i 1860erne
Jordens bonitet tiltrods, så er alle "Skarpeskade By"s gårde i dag blevet "slagtet" for deres oprindelige jordtilliggende, og i dag fungerer de med hver deres produktionsbygninger blot som parcelhuse på landet.
 
I 1958 havde Matr. 81 35,6 ha. jord, idag er der blot 1,1 ha. tilbage. Matr. 82 havde 34,6 ha. for 50 år siden, idag er der bare 1,5 ha.
 
Matr. 83 havde for 50 år siden 18,0 ha. med kun 1,1 ha. tilbage i dag, og matr. 57 havde 26,9 ha. med i dag kun 1,5 ha. tilbage.
 
Ialt er disse fire Skarpeskadegårdes 115,1 hektars jordtillæg reduceret til 5,2 ha. 109,9 ha.
 
Det kan ikke være anderledes, at denne koncentration af dyrkningsjorderne på få bedrifter har indflydelse på områdets indhold af både kultur og natur i form af mistede levesteder for dyr og planter i såkaldte småbiotoper og ledelinier i landskabet.
Vej "op til" Skarpeskade
"Slagtede" gårde i dag - gårdenes oprindelige matrikler overgået til andre gårde
Skarpeskadegård - i dag et større parcelhu på landet
Skarpeskade matrikelskel
Sø fyldes op i Skarpeskade
Byger over Skarpeskade