Vis menu Søg

263 Andreasmose

Andreasmose

- Andresemosen

Midt i Almindingen umiddelbart syd for Hareløkkerne ligger et hidtil upåagtet naturområde med klippekuller og kær.
 
Andrese Mose hed området i 1700-tallet, og herefter har stedet også på nogle kort heddet Andresemosen, opkaldt efter en mandsperson med navnet Andreas!
 
Men, hvem denne Andreas var, har det ikke været muligt at få et svar på, blot må man antage, at han har været knyttet til datidens skovdrift.
Andreasmosens klippebrant
Forudsætningen for at have et vådområde her er geologien, idet man ved at begive sig ind i området kan konstatere, at vi her har at gøre med en sprækkedal i den bornholmske granit og som har et forløb vinkelret på f.eks. Ekkodals-sprækkedalen.
 
Det er altså de geologiske forhold, der har forårsaget en vandsamlende effekt, men det er efterhånden en gammel historie.
 
For gennem meget dybe gravede grøfter er vandet forsøgt ledet bort, og det er kun i ekstreme tøvejrsperioder, at man igen kan få en fornemmelse af fortidens vådområder.
 
Og i nyere tid har Skovvæsenet etableret faciliteter, der ikke er forenelige med at vådområdet kan genetableres.
 
Først etablerede DGI en skivegrav i den NØ-lige del af mosen, men denne bane, der blandt andet blev benyttet ved datidens ø-stævner, senest i 1969, er igen nedlagt.
 
Siden er der etableret legeplads og spisepladser med bålsteder, og der er åbnet et stiforløb med udgangspunkt her.
 
Stien fører mod syd langs med den op til tre meter dybe grøft, der i sin tid var medvirkende til at området kunne tørlægges, og videre mod Grønnevadsvej .
 
Herefter bliver man vejledt forbi Tornsvale-vandfaldet tilbage mod Hareløkkerne og mosen.
 
Så her har kulturen så at sige vundet over naturen - især efter, at man i 2012 foretog en yderligere udgrøftning af mosen.
 
En større bevoksning af det forholdsvis sjældne græs Eng-Rørhvene holder dog fortsat stand!
Andreasmosen har været et spændende vådområde, men...
Andreasmosen isbelagt i vintertiden
Andreasmosen er blevet drænet ved en stor grøft mod syd
Også Springfrø ynglede i Andresemosen
Udsigt over Andresemosen fra SV
Grøftegravning og bortskaffelse af vand i forbindelse med etableringen af legepladsen i Andresemosen