Vis menu Søg

15 Sandflugten

Sandflugten

- indlandsklit - Rosmandegaard

"Sandflugten" kaldtes omkring år 1800 kystarealet, Strandmarken, mellem Rønne og Hasle.
 
Navnet skyldtes det forhold, at området var præget af sandflugt, som begyndte i slutningen af 1500-tallet.
 
Klitten på marken, en småbiotop, den sidste vinter før bortgravning
Strandmarken tilhørte ligesom Højlyngen Kongen, men alle havde ret til at lade deres dyr græsse her. Sammen med skæring af lyngtørv var dyrenes græsning en af de væsentligste årsager til, at sandflugten opstod.
 
Oprindeligt skilte et risgærde de dyrkede marker fra Strandmarken. Under sandflugt føg sandet ind over markerne og dannede sanddriver omkring risgærdet.
 
Man måtte derfor til stadighed forhøje risgærdet for at opretholde adskillelsen mellem græsningsarealer og de dyrkede marker.
 
Klitterne øst for Haslevej mellem Sandegård og Rosmandegård og de i efteråret 2007 udplanerede klitter NV for Rosmandegårds indkørsel er rester af den vold af sammenføget sand, der lagde sig til ro omkring det stadigt forhøjede risgærde.
Klitten og endnu en småbiotop udraderet
I dag er der anlagt en holdebane for biler samt rasteplads med toilet mellem den største af voldene og Haslevej, og klitten nord for Rosmandegårdsindkørselen er planeret ud og dyrket op - for første gang siden middelalderen.
Indlandsklit på Rosmandegårdsmark
Der er gravet sand i klitten
Klitten er IKKE beskyttet, og detn graves væk
Beskyttet klit ved rasteplads nær Sandegård
Den sidste klit ved rasteplads
Jorden ved Sandegård fortsat sandet!