Vis menu Søg

2 Sandflugtsskoven

Sandflugtsskoven Rønne-Hasle

Sandflugten var på Bornholm som andre steder i landet en trussel mod landbrugsarealerne, og i 1820 blev der påbegyndt en tilplantning af sandflugtsarealet mellem Rønne og Hasle.
Sidste rest af en klit på Rosmandegårds mark øst for Haslevej

Årsagen til denne sandflugt lå først og fremmest i at der blev drevet kreaturer ud i klitterne og at der fra tid til anden blev åbnet nye udgravninger til indvinding af ler eller kul.

Der blev ansat en Sandflugtskommissær, Peder Dam Jespersen, med gode bornholmske aner, og han mente at dæmpningen skulle ske ved "fred og skovplantning".

Med denne holdning kom han til at udfordre den officielle sagkundskab, der havde foreslået at dæmpe klitterne ved plantning af hjelme og andre klitplanter.

Og han bragte sig selv i et skarpt modsætningsforhold til en del af den lokale befolkning og hans fjernelse af kreaturerne fra sandflugten gjorde, at han følte behov for at være bevæbnet, når han færdedes ude om natten for at holde sig de med knipler udrustede bønder fra livet.

Inden hans død i 1835 havde bornholmerne dog lært at se med noget mildere øjne på hans indsats.
 
Fuldt påskønnet blev den først langt senere, og på Tillehøjene rejste eftertiden ham i 1886 et mindesmærke:
"Taknemligt minde fra egnens beboere ved husmandskoner i Nyker".
Erosion ud for Pyritsøen i Klinkerskoven
Det sidste sand på Rosmandegårds mark
Klitten fjernet og det sidste minde om sandflugt på åben mark bortskaffet
Takke-obelisk på Tillehøj
Kul skyller i land og skaber "landart"