Vis menu Søg

19 Sorthat

Sorthat Odde

Sagnet fortæller, at en jættekvinde i Sverige kastede en sten efter en mand, som hun havde til hensigt at slå ihjel.

Stenen forfejlede sit mål og ligger i dag uden for stranden på grundt vand - men for at kunne se den skal man ud i en jolle - og så åbenbarer den sig på bunden som en sort hat!

Skoven for enden af Havvej til højre og venstre lige før man når stranden findes næppe flottere i hele området, med et veludviklet bunddække af bølget bunke, revling og hedelyng foruden de sjældnere linnea og flere arter vintergrøn, bl.a. den skærmblomstrede.

 

Tryk her og se, hvordan en Skærmblomstret Vintergrøn ser ud.

Rundt om i skoven støder man på en del jordfaldshuller efter tidligere tiders gravning efter kul.

 

Sorthat kanonbatteri

Og så skal man lige bemæke det flotte og restaurerede kanonbatteri umiddelbart nord for odden - et minde om ufredstider og bornholmsk vilje om at beskytte sig mod indtrængende fremmede.

 

Kun få steder i Danmark har der været opført så mange skanser langs kysten som på Bornholm.

 

De ældste skanseanlæg er bygget som lange, lave jordvolde så nær strandkanten som muligt.

 

De er anlagt ved kyststrækninger, der havde gode landgangsmuligheder for mindre både.

 

I takt med at kanonerne fik større rækkevidde og gennembrudskraft, ændrede og forbedrede man eksisterende skanser.

 

I 1700- og 1800-årene anlagde man endvidere en række kanonbatterier på næsten alle kystfremspring øen rundt.

 

Disse batterier er i regelen bygget som græstørvsvolde med en lige front og bagudbøjede flanker. Kanonerne fik tillige et fast fundament af sten og fri skudhøjde.

 

I 1808 fandtes der rundt langs øens kyst ialt 214 kystskanser, gennemsnitlig en skanse for hver 400 meter.

Sorthat
Et aktivt fritidsfiskeri
Både som "i gamle dage"
Linnea i Sorthatskoven
Den invasive Rynket Rose sniger sig på
Sorthat Odde ved højvande
Sorthat Odde havneforening