Vis menu Søg

18 Safirsø

Safirsø

- sjælden Flora og Fauna

Vandfyldt lergrav.

Gravningen efter ler blev påbegyndt så sent som 1968, men det lykkedes ikke at finde ler, der var godt nok til produktionen af ildfaste rør og teglsten. Derfor blev gravningen indstillet og graven blev fyldt med vand.

Søen blev gravet et sted i skoven, der var kendt for at huse øens største bestand af Skærmblomstret Vintergrøn, en plante, der var indvandret i skoven, da den midt i 1800 tallet voksede til og blev en noget fremmedartet bornholmsk skov med et anstrøg af højnordisk flora over sig.

Der fiskes - Sorthat-Muleby Borgerforenings ungdom
Også paddefaunaen er noget speciel, idet søen er kendt for en større bestand af øens karakteristiske Latterfrøer samt skrubtudser.
Kommer man til søen i en mørk sommernat, vil der fra alle sider lyde en veritabel latter - men roligt, det er elskovssyge kæmpefrøer, og selv om at der både er udsat fisk og flodkrebs i søen synes Latterfrøens larver at klare sig.
 
Den bornholmske Latterfrø, som første gang af Lektor Arne Larsen blev noteret i Præstemosen i Klemensker, tryk her og læs mere, er i de seneste 20 år undersøgt nærmere af både danske og polske herpetologer.
 
Fra Polen er det Dr. Mariusz Rybacki, der har forestået undersøgelserne bistået af den danske paddeekspert Kåre Fog.
 
De har kunnet konstatere, at de genetisk forhold mellem dyr på Rügen, Wolin og Bornholm er meget ensartede og derfor tyder på et tidligere fælles ophav.
 
Som bekendt var Bornholm i de første årtusinder efter seneste istid et forbjerg på en halvø med fast forbindelse til det europæiske kontinent og de omtalte øer.
 
Foruden sine naturhistoriske kvaliteter er Safirsøen i dag et yndet nærrekreativt område for lokalområdets børn og voksne.
Safirsøen en tidlig morgen
Skærmblomstret Vintergrøn - en sjælden plante, der blev fundet første gang her i 1811
Dr. Mariusz Rybacki studerer latterfrøerne i Safirsøen
Biolog Kåre Fog måler latterfrøers bagben!