Vis menu Søg

Kyststien rundt om Bornholm

Det bornholmske kyststinet er på i alt ca. 110 km. Det giver fodgængere/vandrere mulighed for at færdes ugeneret af anden trafik langs kysten øen rundt og opleve naturen på tæt hold.

Nettet er sammensat af gamle redningsstier, skov- og kyststier samt nyanlagte stier. Enkelte steder på nordkysten har geologiske forhold vanskeliggjort anlæg af nye stier, hvorfor det på kortere strækninger vil være nødvendigt at benytte landevejen, og mange steder på sydkysten er det forstranden, der benyttes som "sti". 

Kyststi ved Sandkås

Bornholms Amtsråd udgav i juni 1993 en guide til kyststierne, og det er indholdet i denne, der er gengivet i det følgende.

Layout, tekst, illustrationer og kort blev udarbejdet af Bornholms Amts Tekniske Forvaltning ved Ann Wermelin, Jette Nykjær Iversen, Peter Flensborg, Gerda Kofoed og Finn Hansen

Kyststien på østkysten mellem Saltune og Ypnested