Vis menu Søg

266 Ledvogterhuse

Ledvogterhuse

Hans Rømer byggede sit hegn omkring Almindingen grundigt og holdbart med yderst et stengærde og inderst et opad stengærdet opkastet jorddige.
 
Hensigten for Rømer var, at gærdet skulle kunne holde de dyr ude, som tidligere havde græsset i Højlyngen.
 
På dette gærde plantede Rømer to rækker buske, Hvidtjørn og Pil, men da folk trods dette morede sig med at bruge digerygningen som en behagelig fodsti, tilsåede han den yderligere med Berberis.
 
Han var ikke helt færdig med indhegningen, da han i 1809 på statens regning påbegyndte bygningen af fire ledvogterhuse.
Ravnebro med Ravnebrohus i baggrunden
De blev anlagt ved indkørslerne til skoven fra de omliggende sogne, og inden de var færdige havde han også fået udnævnt skovløbere til at varetage de opgaver, der var forbundet ved at være ledvogter.
 
Mod øst til Østerlars og Gudhjem samt Østermarie og Svaneke blev Aasedamshus bygget og mod nord Ravnebrohus.
 
Øverst oppe i "Lyngen" byggede han Rytterknægtshuset og tæt på Rømersdal ved det hyppigt benyttede vad over Læsåen Viskeledshus.
 
Alle fire ledvogterhuse fik et stykke avlsjord frahegnet skoven til eget brug i forbindelse med den daglige husholdning og som græsning for en ko eller to, en hest og nogle får og lidt fjerkræ.
 
Segenhus byggede han lidt senere, idet han først skulle have sin "landevej" fra skovens centrum ført gennem den kuperede skov ud mod vestlandets lyngmarker, og det blev taget i brug i 1814.
 
Ligeledes Skovløberstedet Ved Retten i Aaløse er bygget senere, idet det ydre Stengærde er fra indlemmelsen af Østre Indlæg i 1850'erne.
 
Mange har antaget Bastemosehus for på grund af placeringen tæt på Rømers gamle gærde at have været et af ledvogterhusene, men det er en vildfarelse, idet det først er blevet opført i slutningen af 1800-tallet som et almindeligt skovløberhus.
 
Ved Folketællingen i 1901 var det beboet af Skovløber Janus Peder Jørgensen med kone og to børn, og de var flyttet til stedet i år 1900. Ved Folketællingen i 1890 eksisterede huset ikke!
 
Ved udgangen af 2015 har det stået ubeboet og uden funktion nogle år, og Naturstyrelsen har besluttet sig for at rive det ned og føre arealet tilbage i skov som før år 1900.
 
Det skete i foråret 2017, og herefter er arealet bragt tilbage til den natur, det var en del af godt 100 år tidligere.
Viskeledshus
Rytterknægtshus
Segenhus
Søndre Aasedamshus
Aasedamsleddet 1825-26
Aasedamshusets udmatrikulerede areal i 1860erne
Bastemosehus