Vis menu Søg

253 Kohullet

Kohullet

Som afslutning på sprækkedalen Store Rævegænge vider landskabet sig ud, og der er blevet plads til vandsamlingen med dette spøjse navn.
 
Navnets oprindelse fortaber sig i en fjern fortid, men det skulle ikke undre, om en ko engang har forvildet sig ud i dette nærmest "bundløse" vandområde og er druknet!
 
Man befinder sig i den højere del af Almindingen, og bøgekoven ovenover den brante klippeside mod vest er målt til at ligge 143 meter over havets overflade, medens vandoverfladen ligger omkring 132 meter over havet, en meter under Rundemoses vandoverflade.
 
Det er det rene regnvand fra det omgivende nærmere landskab, der fylder Kohullet op, og overfladevandet sirler i en svag strøm gennem Store Rævegænge mod nord og videre gennem Puggekullekær for til sidst at ende i Ekkodalen og Læsåen.
 
Vandet er noget af øens reneste, og det har haft indflydelse på diversiteten i flora og fauna. 
 
Kohullet, en noget hengemt naturperle
Undersøgelser har vist, at både vandets kemi, planteplankton og dyreplankton er særdeles bevaringsværdigt, idet det ikke findes tilsvarende andre steder på øen.
 
Af de planter, man kan se med det blotte øje tiltrækker Bukkeblad sig i den tidlige sommer. Ligeledes den fløjlsrøde Kragefod vokser ud i hængesumpen af flere forskellige arter tørvemos, hvor man også kan finde Rundbladet Soldug.
 
Men stedets klenodie er de trådformede blade, man ser i den frie vandmasse mellem Svømmende Vandaks. Det er en plante, der hedder Flydende Kogleaks, og som her på øen er særdeles sjælden, men altså tilstedeværende i dette åndehul.
 
En lille 1-2 meter høj busk, som ikke gør meget væsen af sig, men som skyder op flere steder i kanten af Kohullet er Tørst, der kendes på sin røde bark og de sorte bær. Dens latiske navn er Frangula, og af barken kan udvindes frangulin!
 
Endelig kan det oplyses, at der i bøgeskoven ovenover den brante klippeside fortsat er pletter med Hedelyng samt Femradet Ulvefod som minde om fortidens sammenhængende Højlyngen.
 
I denne lyngflade er der for omkring 20 år siden ligeledes fundet enkelte eksemplarer af Otteradet Ulvefod. Den var tidligere i datidens lyngflader en almindelig plante, men dens voksepladser er i dag særdeles fåtallige her på øen.
 
Tryk her og læs mere om Otteradet Ulvefods nuværende forekomst på Bornholm.
Kohullet i januar med sne og is på vandet
Sensommer over Kohullet
Flydende Kogleaks samt Svømmende Vandaks på vandet i Kohullet
Bukkeblad
Tørst vokser almindeligt omkring Kohullet
Otteradet Ulvefod
Soldug på Sphagnum i Kohullet