Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 2. Sandflugtsskoven :: 23. Gamle Kulværk
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
Kort
15 Sandflugten
16. Prins Christians Kilde
17. Skovly
18. Safirsø
19. Sorthat
20. Pyritsø
21. Smaragdsø
22. Klinkerfabrikken
23. Gamle Kulværk
24. Levka
25. Kullatippan
26. Rubinsøen
27. Glasværket
28. Klinkertoget
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Haslekul paa stranden
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Gamle Kulvaerk
 
Kort over kulbrydningen omkring Gammel Vaerk
 
Gamle Kulvaerk
 
Gamle Kulvaerk
 
Kulvaerks grusgrav
 
Kulvaerks grusgrav

Gamle Kulværk - Jura-grusgrav

UTM 0481685 / 6113069
Da Hasle Klinker og Chamottestensfabrik som fugl phønix havde rejst sig af asken af det kuldsejlede "Hasle Kulværks Interessentskab" i 1889 var det leret, der blev det bærende element.

Man ville specialisere sig i de meget hårde klinker, som leret egnede sig så godt til.

Kulbrydningen trådte i baggrunden, men da priserne på kul i 1918 og 1919 steg kolossalt, blev mulighederne for at udnytte kulforekomsterne igen højaktuel.

Som beskrevet i Svend V Sølvers fortrinlige beretning i Bornholmske Samlinger Række 3, 15. Bind fra 2001 begyndte man i 1919 at bygge en større skakt:
 
"Ved de af DGU udførte boringer var der sønden for Gammelværk og Birkely fundet flere betydelige kullag, dog på noget større dybder, end man på Bornholm hidtil havde brudt kul på.
 
A/S Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik dannede nu et datterselskab, A/S Bornholms Kulværker, med en aktiekapital på 500.000 kr, der i 1918 lod Brødrene Anker udføre supplerende boringer sydover.
Ca. 200 meter østen for Levka byggede man beboelseshus og maskinbygning med dampelektricitetsværk og gik her, i 1919, ned med en muret skakt i den hensigt at åbne adgang til to 5 á 6 fod (1,5-1,9 m) tykke kullag på ca. 90 meters dybde.

A/S Bornholms Kulvaerker

Man kunne imidlertid ikke bemestre vandtilstrømningen, idet det fine sand tilstoppede pumper og pumperør, og i en dybde af 45 meter måtte man indstille arbejdet."
Hus og maskinbygning finder man fortsat ved Levkavej, medens elektricitetsværkets høje skorsten er brudt ned i nyere tid.
 
Skakten er her også fortsat som en dyb brønd, og vandet er blevet benyttet af Hasle Klinker i fabrikationen af klinker.
 
I stedet for kul er der i dag påbegyndt gravning af grus i området umiddelbart syd for skakten og Levkavej.
 
Det er sket efter at gravningen i Robbedale ophørte i 1988 på grund af truslen mod drikkevandsforsyningerne.
 
Også her i området ligger grundvandspejlet højt og graven flyder til med vand i en dybde af mindre end 6 meter.
 

Siderne er bygget i en WEB123