Vis menu Søg

190 Lynggårdsskoven

Lynggårdsskoven

- Gastegaard

Lynggårdsskov er en nyere lokalitet, en såkaldt skovrejsning, og de første træer blev plantet i 1994.

 
Kernen i denne nye skov har været 26. Slg. i Pedersker Sogn Lynggård, der blev erhvervet af staten i slutningen af 1980'erne.
 
Skoven er plantet i et forsøg på at reducere truslerne mod det drikkevandsreservoir, som befinder sig i undergrunden syd og øst for Smålyngsværket.
 
Undergrunden er Grøn Skifer, der flere steder ligger højt og danner såkaldte "haller", der er flade ubevoksede klippeflader, der rager op over de dyrkbare jorder.
 
Som Hammers Kort fra 1750 antyder, lå 26. Slg. Lynggård, der dengang hed Gastegård, tæt på denne lyngflade. 
Gastegaard i 1750erne
En Gast er i det bornholmske sprog forklaret som et "ondt væsen" eller et "spøgelse". Man kender udtrykket "Gastbloss" som en Lygtemand, der skulle være en person, der optrådte med et blegt, nærmest gustent ansigt!
 
Senere kom denne 26. Selvejergård også til at hedde Lønggård, som i tiden omkring 1950'erne havde et jordtillæg på godt 24 hektar, hvoraf de 5 fortsat var lyng, eng og skov.
Aktivitetsmuligheder i Lynggårds have

Foruden Lynggård har Staten efterfølgende erhvervet flere af de omliggende små ejendomme samt gårdene Sommergård og Hjortegårds jord, og plantet dem til med skov. 

Lynggårdsskovens skovbryn mod syd

Lynggårdsskoven omfatter i dag små 100 hektar nærrekreativ skov til Pedersker.

Lynggårdsskovens arealanvendelse
Der er anlagt et par nye damme og Lyngårds tidligere kreaturvandingsdam er blevet renset op, således at dyrelivet har fået bedre kår. Bl.a. har den i sin tid udrydningstruede løvfrø igen opnået gode ynglebetingelser i området, og en sommernat i Lynggårdsskoven giver i dag uudslettelige oplevelser i en turists liv!
 
For lettere at kunne komme rundt i skoven og opleve de mange forskellige plantninger, har Staten etableret nye veje og stier samt en bålhytte med P-plads.
Skyggefulde stier mellem Skovfyr og Fuglekirsebær samt Eg

 

 I foråret 2020 besluttede Naturstyrelsen, at der også skulle være fri teltslagning i Lynggårdsskoven. Tryk her og læs mere om disse muligheder.

 

 

 

Centralt i Lynggårdsskoven er plantet en Lind til minde om Heinz Hansen
Lynggaardsskoven
Lynggaard 1946. Billedet tilhører Kongelige Bibliotek
Lynggårdsskoven - den gamle vandingsdam nordøst for gården
Lynggårds vandingsdam i april 1999
Løvfrøer i Lynggårdsdammen
Vandingsdammen fyldt med blomsterblade fra kirsebærblomsterne
Lynggårdsdammen udtørret og tilgroet efteråret 2018. Den trænger i den grad til at blive renset op og få ryddet opvæksten omkring sig.
Nygravet dam sydøst for Lynggård i november 1994 samt nyplantet Skovfyr omkring dammen
Dammen og de nye plantninger i april 1999
Dammen sydøst for Lynggård ligger efter 25 år i skygge af de plantede træer
Dammen SØ for Lynggård er gravet ned i Grøn Skifer
Bøgen springer ud midt i maj
Ahorn i Lynggårdsskoven
Plettet Ingefær
Egeskov, plantet som små planter i 1994 - 26 år gammel.
Heinz Hansens mindetræ 2018 - en Småbladet Lind