Vis menu Søg

14 Smålyngen

Smålyngen

- Natur ændres til Kultur

Egeby - stubmøllen vises frem
Umiddelbart nord for Pedersker og i et strøg videre mod Aakirkeby har der i middelalderen været et større lyngområde, kaldet Smålyngen.
 
Sidst i 1700-tallet og i begyndelsen af 1800-tallet er det blevet stykket ud til såkaldte "lyngpikkere", udflyttere, der tit var folk fra landet, der ikke var arveberettiget til forældrenes gård.
 
I andre tilfælde var der tale om svenske indvandrere, der fandt et udkomme i den bornholmske lynghede.
 
De "brød lyngen", drænede, samlede sten og dyrkede arealet op.
Engarealer på tværs af sogneskellet mellem Aaker og Pedersker midt i 1800-tallet. Langemyre Sø havde fået helt sin egen matrikel 130 i Pedersker Sogn
Så sent som i sidste halvdel af 1800-tallet var der fortsat store arealer, der lå dækket med lyng mellem Lille Myregård og Sommeregård.
 
Smålyngen mellem Langemyre Gård og Sommeregård sidst i 1800-tallet

Midt i det hele kunne man fortsat opleve det omfattende naturområde omkring datidens Langemyresø, der i dag er godt og grundigt drænet ud og omdannet til kornmarker.

Store maskiner dræner de sidste vådområder i Smålyngen

Kællingeby

Centralt i Smålyngen ligger tre gårde, kaldet "Kællingeby".

 

Da gårdene i Pedersker sogn fik deres numre i 1616 fik disse tre gårde tildelt numrene 1. Slg., 2. Slg. og 3. Slg. Pedersker Sogn

De tre selvejergårde i Kiellinge Bye på Hammers kort 1746-50.

Historien om Kællingeby daterer sig til den dunkle middelalder, og i følge et sagn skulle det oprindeligt have været en gård, hvis ejer havde tre døtre, mellem hvilke han delte lodden. De tre døtre byggede hver deres gård, og bebyggelsen blev herefter benævnt "Kællingeby"!

Hede og eng, udbyggere og gårde omkring Lange Myr midt i 1700-tallet. Hammers kort 1746-50, nytegnet 1813
Langemyregrøften - en dyb grøft gennem det tidligere sø og engområde
Grøft gravet ned i sandsten for at afvande Smålyngens engarealer
Naturen i Smålyngen er trængt, og vildtet fodres for at kunne overleve til efterårsjagten
Salep Gøgeurt har fortsat enkelte voksesteder i Smålyngen
Spor efter fortidens dyr på sandstenen
Solnedgang set fra Egeby
Kællingeby på sognekortet fra 1879