Vis menu Søg

196 Graneli

Graneli

- Staffanabakken

Staffanebakken ved Graneli er indhugget:

 

Hans Christian Kofod

25. juni 1840.

 
Staffanebakken var midt i 1800-tallet en monumental isskuret fladklippe, der ragede op i det sydøstre hjørne af Aaker Højlyng, 96 meter over havets overflade.
 
I begyndelsen af 1800-tallet lå to små husmandsbrug i læ af klippen, og på det ene af disse Tvehuse blev Hans Christian Kofod født af nøjsomme udbyggere.
 
Kofod blev godt skolet i hjemmet, både religiøst og håndværksmæssigt, og med sine bare næver som det bedste værktøj viste han vejen for sin samtid i opdyrkningen af "gold" Højlyngsjord.
 
Både landbruget, skovbruget og havebruget havde hans interesse, og i dag kan man i Graneli-haven foran øens største Rhododendron med andagt ære Kofod for det store og uselviske virke i fremme af øens naturrigdomme.
 
På en bænk i skygge af en større pil er følgende vers ristet til karakteristik af Kofod:
 
Kom vandrer, hvil dig i mit skød,
men finder du mig mindre blød,
tag spaden fat og grav min ven,
når du er træt, kom så igen!
                                    H C Kofod
 
Kofod døde i 1923, og Højskoleforstander N P Jensen har skrevet en biografi over denne Bornholms svar på jyderenes Dalgas.
Rhododendronen er uden sammenligning Bornholms største - ihvertfald frem til sidst i november 2010, da en dyne sne lagde sig over den og brækkede en stor del af grenene af

Han vokste frem af Lyng og Ur

og blev den mand, han blev

Og i den skønne fri Natur

Han skønt sin Saga skrev.

I Skov og Have staar den Skrift

og melder om hans Livs Bedrift 

Krokus dækker de klippede plæner sammen med andre løgvækster fra det tidligste forår. Et overvældende blomsterhav!
Rhododendron
Graneli - granitten går helt op i overfladen med højdemærke og Geodætisk fixpunkt
Graneli i 1955. Foto tilhører Kongelige Bibliotek
Granelis pryd - Rhododendronen
Mindesten over Hans Christian Kofod
Krokus!