Vis menu Søg

242 Almindingen Savværk

Almindingen Savværk

I en lille fin publikation med navnet "Almindingen" har Almindingen Savværk inviteret skribenten Knud Jarmsted til at skrive lidt løst og fast om skoven i almindelighed og savværket i særdeleshed. Heftet blev udgivet i 1956 i anledning af 50-års dagen for virksomhedens start.
 
Som man kan læse i skriftet skyldes initiativet til etableringen af savværket en direktør Emil Brüel, der var broder til den daværende skovrider Ludvig Bang Brüel på Rømersdal.
 
Hvad angår de matrikulære forhold omkring erhvervelsen af en grund til savværket, læs mere her.
Savværksgrunden 2006, nu udlagt som sommerhusområde
Til at foretage indkøb af maskineri og at lede opstillingen og monteringen af dette til savværket blev den dengang unge tekniker Axel O Müller tilknyttet. Han kom fra den nærliggende Vallensgård og havde bl.a. foretaget studier i Tyskland og USA.
 
Erfaring i udskæring af træ havde han ganske vist ikke skaffet sig endnu, men for at råde bod på det blev der ansat en ung svensk savværksformand ved navn Oscar Svensson.
 
Efter ret få års drift overtog Müller eneansvaret for Almindingen Savværk, og det udviklede sig til en større virksomhed med i 1956 mere end 50 medarbejdere.
 
Ja, udbygningen af Almindingens-byen med egen købmand og mange nyopførte boliger kan direkte henføres til det gode arbejde i bearbejdelsen af bornholmsk tømmer.
 
I januar 1956 oplevede Bornholm en voldsom storm, der væltede en stor del af det på det tidspunkt hugstmodne nåletræ, mere end 100.000 kubikmeter rødgran, og det gav for en længere årrække ekstraordinær stor aktivitet på savværket.
 
Siden er aktiviteterne gradvist droslet ned, og her 100 år efter etableringen er der andre planer for savværksgrunden, så måske vil Almindingsbyen vokse yderligere, men nu med feriehungrende turister og udsigt til Ekkodalens klipper.
 
Langs Ekkodalsvej oplever man sent på sommeren nogle særdeles røde træer, en Løn, som Axel O Müller efter sigende skulle have hjembragt som frø fra sit ophold i USA i starten af 1900-tallet.
 
Man har lokalt antaget den for at være en Sukkerløn (Acer saccharum) - planten, som har et blad i det canadiske flag.
 
Sagkundskaben, kompetente dendrologer, senest som deltagere i en ekskursion for medlemmer af Dansk Dendrologisk Forening i september 2014, mener imidlertid, at træet er en almindelig Spidsløn (Acer platanoides), blot med den egenskab, at den opnår et meget smukt rødt efterårsløv.
  
Dette blev bekræftet af deltagere i endnu en delegation af dendrologer, denne gang "The International Dendrology Society", der aflagde stedet et besøg i juni 2017.
 
Almindingen Savværk, nu nedlagt og afventer nedrivning
Almindingen Savværks-bogen af Knud Jarmsted fra 1956
Almindingen Savværk omkring 1910, billede fra bogen
Almindingen Savværk omkring 1950, billede fra bogen
"Ekkodalslønnen", en smukt rødmende Spidsløn
Sommerfarven er smukt glinsende grønt