Vis menu Søg

17 Almindingen - Sprækkedale

Almindingen - Sprækkedale

Lige siden turismens barndom har sprækkedalen gennem Almindingen haft stor tiltrækningskraft og besøges hver dag af mange mennesker.

Efterårsfarver i Ekkodalen
I Haubergs "Bornholm i Billeder og Text" fra 1879, øens første "rigtige" turistguide, læses følgende:
"... Fra Gamleborg fører Stien ned i Echodalen, oprindelig Kodalen. Det høie klippefulde Terrain, som optager Almindingens sydvestlige Del, danner her et langstrakt brat Affald, bevoxet med Træer lige til Skrænten... Den skyggefulde Spadseresti fører forbi en lille Kilde med det minderige Navn "H C Ørsteds Kilde", hvor en Bænk byder til nærmere at tage de skovklædte Klippevægge i Øjesyn, og svinger derpaa opad igjennem en smal Kløft, over hvilken Træernes Kroner hvælve sig, og hvor de i Klippen dannede Trappetrin lette Opstigningen. Opover Echodalsklipperne løber Stien langs med den steile Brink og ud til forskjellige Fremspring, hvorfra man har en vid Udsigt over den underliggende Skovdal med Skovridergaarden Rømersdal, til Øens største Landeiendom Vallensgaard og fjernere til Aakirkeby..."
Det var oplevelser, man kunne gøre for 130 år siden, og som man kan gøre idag akkurat det samme sted og på de samme trappetrin...
Fuldmånen over Ekkodalen
Driften af skoven i perioden 2015-2030 er senest fastlagt i Driftsplan Bornholm, som kan læses ved at trykke her
Tryk her og luk op for et kort med Naturstyrelsens forslag til vandreture i Almindingen.
Rømersdal - Statens ejendom i Ekkodalen siden 1818, på Færøernes nationaldag 290720
Kreaturer græsser Ekkodalen af
Vandpræsten med Præstens Tårer
Grotte i Ekkodalsklipperne
Ørstedskilden i snevejr