Vis menu Søg

287 Almindingsbyen

Almindingsbyen

I maj 1901 blev jernbanen mellem Aakirkeby og Almindingen, den såkaldte Skovtursbanen, åbnet, og der blev bygget en station med ventesal til passagererne. Tryk her og læs mere.
 
Stationen fik som sin nærmeste nabo skovridergården Rømersdal og et mindre fodermesterhus til Vallensgård, det nuværende traktørsted Ekkodalshuset.
 
Almindingsbyen fra vest i 2006
Al jorden i området tilhørte efter udmatrikuleringen af de bornholmske jorder i 1844 Vallensgård og var en del af gårdens hovedmatrikel 1a.
 
En udstykning i området omkring 1850 skaffede tre nye matrikler, 1b, den efterfølgende Dalshøj.
1d, en landarbejderejendom til Vallensgård, kaldet Havreknækken, samt
1c, et fodermesterhus til Vallensgård, som senere er vokset til traktørstedet Ekkodalshuset.

Birgitte Borgen Müller, som er barnefødt i Ekkodalen, har fortalt, at der omkring 1900 boede to brødre i området, A P Olsen på Havreknækken og C M Olsen i Ekkodalshuset.

Da toget kom til Ekkodalen i maj 1901, tryk her og læs mere, begyndte konen i Ekkodalshuset at sælge varmt vand til lystrejsende samt udleje porcellæn. 

Det var starten på Ekkodalshusets glorværdige historie.

Læs mere om Ekkodalshusets senere historie ved at trykke her.

Udstykninger fra Vallensgård i Ekkodalen - midt i 1800-tallet.
A P Olsen afhændede sin ejendom, og 31. maj 1906 begyndte Almindingen Savværk sin virksomhed på netop 1d. Det gav meget hurtigt arbejde til en større skare arbejdere og formænd, der flyttede til området. Tryk her og læs mere.
 
Direktøren, Axel O Müller, byggede "Fjældhytten" på den udskilte matrikel 1ak fra 1d, medens Klippely blev bygget af hans fader, da han flyttede fra Vallensgård på matrikel 1c.
 
Ved "den gamle landevej" ind til Viskeled ved Ekkodalsvejens udmunding blev det første hus bygget af en formand på Savværket, en svensker ved navn Svensson, og herefter gik det hurtigt med at fylde vejen op med boliger frem til Viskeledshus samt nogle få i retning ad Aakirkeby, bl.a. en træskofabrik.
 
En købmandsforretning kom ret tidligt til "byen", og selv om det var øens mindste købmandsforretning blev den først lukket i 1991
Rømersdal med "Almindingsbyen" i baggrunden
Oprindeligt matrikelkort fra 1817 - delvis omtegnet 1920
Ekkodalshuset 1949. Tilhører Kongelige Bibliotek
Klippely set fra Ekkodalsklipperne
Frederiksborgheste foran Klippely
På skovtur fra Ekkodalshuset
Matriklerne i Ekkodalen 2020