Vis menu Søg

42 Mulekleven

Mulekleven

- Fuglefjelde - Paradiset

Det er på stejlkysten ud for Slotslyngen, at man finder Bornholms mest monumentale fuglefjeld.

 
"Mulekleven" er f.eks. den kløft eller rettere kløfter, hvor "Mulen" har holdt til. Og det har den gjort så langt tilbage i tiden, som der er tegnet kort. En Mule er det bornholmske navn for alkefuglen Alk.
 
Således er stedet med alle stejlklipper angivet som Mule Klöven på Hammers kort fra 1746-50. Se det ved at trykke her.
 
To kløfter ind i grundfjeldet - Mulekleven er den nordligste
Skovfoged AFV Seier skrev i sin "Bornholms Fugle" fra 1932, at "den tidligere har ynglet paa det saakaldte "Mulefjæld" ved Hammeren" og nævner en iagttagelse fra 1886.
 
"Antagelig har Stenvaerket ved Vang og den tiltagende Turisttrafik fordrevet den, saa den er flyttet over til Græsholmen".
 
Efter at Stenværket ved Vang har indstillet sin virksomhed er "Mulen" kommet tilbage som ynglefugl efter således at have været væk fra øen i mere end 100 år!
 
Bornholmske fugleinteresserede bemærkede i 1994 og 1995 Alke i havet ud for Slotslyngen, og i 1996 noterede man de første ynglepar.
 
Carsten Andersen har i artikler i Natur på Bornholm fra 2009 og 2012 beskrevet denne tilbagekomst for Alken, der også har etableret mindre kolonier på "fuglefjeldene" på Hammeren og ved Jons Kapel.
 
Fuglemanden Torben Kure har i disse år fulgt fuglene fra sin jolle, og i forlængelse af studierne af Alkens ynglebiologi kunne han i 2004 konstatere, at også Vandrefalk var vendt tilbage til kystklipperne.
Et par vandrefalke på Slotslyngklipperne. Foto: Torben Kure
Et par har ynglet de seneste år og fået unger på vingerne, og disse er som forældrefuglene blevet ringmærket.
 
Kystklipperne har i 1900-tallet ellers "kun" huset Baltisk Sildemåge og Sølvmåge samt Alliker og tamduer, såkaldte "Klippeduer".
 
Men, de sortvingede sildemåger er som andre steder i Østersøen gået voldsomt tilbage, og findes næppe mere som ynglefugle her.
 
Tryk her og se fuglefolkets seneste iagttagelser på stedet.
 
Sølvmåger har en større koloni på klipperne ved Mulekleven
Kyststrækningens geologiske forhold samt fugleliv kan med fordel opleves fra de turbåde, der holder til i Hammerhavnen og som foretager daglige sejladser langs Slotslyngens kystklipper.
 
Strandpillen "Eva" i Paradiset

Således vil man i det lokalt benævnte "Paradiset" kunne se tre fritstående strandpiller kaldet Adam, Eva og Slangen samt forskellige hulheder i kystklipperne, som ikke kan opleves "oppe fra" redningsstien, her af en benævnt Djævlehullet eller Djævlens hule.

Kystklipper i "Paradiset" med Slottet og Hammerknuden i baggrunden
Mulekleven, en kløft ind i bjerget, hvor "mulerne", Alk og Lomvi, holder til
Den sydlige nabokløft til Mulekleven
Mulekleven - Sølvmågerede på den bare mark
Mulekleven i kystklipperne lige neden for vagtskuret ved redningsstien
Torben Kure observerer vandrefalke på kystklipperne
Djævlehullet for foden af Slotslyngklipperne
Paradiset med...
Paradisets klipper
Ask med rødder ind i grundfjeldet i Paradiset
Asketræets nederste rødder