Vis menu Søg

47 Moseløkken

Moseløkken

- Stenbrudsmuseum

Moseløkken er det sidste aktive brud i hammergranittens udbredelsesområde. Men, det er ganske få mennesker, der har deres beskæftigelse her idag - og så ikke engang fuldtids. For det firma, der i dag arbejder her, har også andre stenbrud på øen.
 
For at gøre opmærksom på en vigtige epoke i det bornholmske erhvervsliv har en gruppe interesserede dannet "Stenbrudsmuseet Moseløkkens Støtteforening".
 
Foruden at drive Stenbrudsmuseet i den tidligere direktørbolig i sommerhalvåret har foreningen udgivet skriftet "Hårdt som sten", skrevet af Poul Ellehøj.
 
Og her kan man få lov til at "hugge" sin egen brosten! Og få den med sig hjem som en souvenir fra et aktivt ophold på Bornholm!
Aktivitet på Stenbrudsmuseet

Tidligere blev der boret huller i klippen ved at en mand holdt en borestang og to til tre mænd på skift slog med store tunge hamre. Det klares i dag af en mand på hans store boremaskine, og arbejdet kræver blot at kunne styre et joy-stick.

Og sådan er det hele vejen igennem med bjergværksdrift i dag. Før i tiden, og det var for ca. 100 år siden, var mere end 1000 mennesker beskæftiget i den bornholmske stenindustri, idag er tallet under 50.
 
Moseløkken stenbrud blev påbegyndt af Købmand Grønbech og Købmand Kurdts i 1870'erne.
 
I 1899 frasolgte propietæren på Hammersholm arealet til stenhuggerfirmaet H & J Larsen, hvorefter Møller og Handberg overtog det i 1940 for at drive det i fællesskab med Hammerens Granitværk.
 
Nationalmuseets meget flotte kolonnade ud mod Stormgade er hugget i Hammer-granit på en stenbane ved Allinge efter at de rå blokke var blevet transporteret fra bruddet til Allinge på hestevogne!
 
Det var også i Hammer-granit fra Moseløkken, at elefanterne til Carlsbergs porttårn blev hugget!
Elefantporten på Carlsberg
Fra Stenbrudsmuseet er der en enestående udsigt over Østbornholm til Bokulbjerget i det fjerne samt Erholmene.
 
Isen kom i sin tid ind over øen fra øst og nordøst, og overalt hvor klippen kommer frem i overfladen kan man på dens form se isens afhøvlende virke - det kalder man "rundklipper" - en let faldende østside og en stejl vestside
Lastekraner før i tiden
Man arbejder sig videre ned i grundfjeldet
Moseløkken - Hammergranittens eneste brud i funktion
Moseløkkens Stenbrudsmuseum
Først bores for, og
- så kiles der ud...
Kolonnaden langs Stormgade i København