Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 2. Sandflugtsskoven :: 19. Sorthat
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
Kort
15 Sandflugten
16. Prins Christians Kilde
17. Skovly
18. Safirsø
19. Sorthat
20. Pyritsø
21. Smaragdsø
22. Klinkerfabrikken
23. Gamle Kulværk
24. Levka
25. Kullatippan
26. Rubinsøen
27. Glasværket
28. Klinkertoget
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Sorthat Odde - en sommermorgen
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Sorthat Odde
 
Linnea
 
Et fiskermiljieu på Sorthat Odde
 
Sorthat - fiskerhytter
 
Sorthat - kulstoev på stranden
 
Nyrestaureret jolle

Sorthat Odde

UTM 0481151 / 6111343
 
Sagnet fortæller, at en jættekvinde i Sverige kastede en sten efter en mand, som hun havde til hensigt at slå ihjel.

Stenen forfejlede sit mål og ligger i dag uden for stranden på grundt vand - men for at kunne se den skal man ud i en jolle - og så åbenbarer den sig på bunden som en sort hat!

Skoven for enden af Havvej til højre og venstre lige før man når stranden findes næppe flottere i hele området, med et veludviklet bunddække af bølget bunke, revling og hedelyng foruden de sjældnere linnea og flere arter vintergrøn, bl.a. den skærmblomstrede.
 
Tryk her og se, hvordan en Skærmblomstret Vintergrøn ser ud.

Rundt om i skoven støder man på en del jordfaldshuller efter tidligere tiders gravning efter kul.

Og så skal man lige bemæke det flotte og restaurerede kanonbatteri umiddelbart nord for odden - et minde om ufredstider og bornholmsk vilje om at beskytte sig mod indtrængende fremmede.
 
Kun få steder i Danmark har der været opført så mange skanser langs kysten som på Bornholm.
 
De ældste skanseanlæg er bygget som lange, lave jordvolde så nær strandkanten som muligt.
 
De er anlagt ved kyststrækninger, der havde gode landgangsmuligheder for mindre både.
 
I takt med at kanonerne fik større rækkevidde og gennembrudskraft, ændrede og forbedrede man eksisterende skanser.
 

I 1700- og 1800-årene anlagde man endvidere en række kanonbatterier på næsten alle kystfremspring øen rundt.
 
Disse batterier er i regelen bygget som græstørvsvolde med en lige front og bagudbøjede flanker. Kanonerne fik tillige et fast fundament af sten og fri skudhøjde.
 
I 1808 fandtes der rundt langs øens kyst ialt 214 kystskanser, gennemsnitlig en skanse for hver 400 meter.
 
 

Kanon på Sorthat batteri

 

Siderne er bygget i en WEB123