Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 2. Sandflugtsskoven :: 22. Klinkerfabrikken
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
Kort
15 Sandflugten
16. Prins Christians Kilde
17. Skovly
18. Safirsø
19. Sorthat
20. Pyritsø
21. Smaragdsø
22. Klinkerfabrikken
23. Gamle Kulværk
24. Levka
25. Kullatippan
26. Rubinsøen
27. Glasværket
28. Klinkertoget
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Ildfaste sten
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Vindue i braendte sten fra 1936
 
Klinkerfabrikken under afvikling
 
Lokalt brændte sten i gavl
 
Vindue fra 1939
 
Murstenshus i Hasle
 
Klinkerfabrik under afvikling
 
Hasle klinker som fortov i Hasle
 
Morgenroedme over Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik

Hasle Klinker og Chamottestensfabrik

UTM 0481694 / 6112222
 
På Bornholm findes kulførende lag fra den geologiske middelalder, Jura, i en landstrimmel på 1-2 kilometers bredde langs vest- og sydkysten.
 
Kullene er dannet af datidens planter, hvis rester blev ophobet i store sumpe og dér langsomt omdannet uden tilstedeværelse af lys og luft.

Klinkerfabrikkens undergrund fra Geologisk Set Bornholm side 166

Den første kendte kulbrydning på øen kom igang, da Christian IV i 1640 befalede, at der skulle sendes nogle prøver af bornholmske stenkul over til ham.

1650-1674 gav Frederik III bevilling til at kullagene kunne udnyttes, og senere er det gået slag i slag uden at de implicerede kulbrydere på noget tidspunkt spandt guld på de bornholmske kul.

Den 15. september1843 dannede 27 såkaldte fremståend mænd "Hasle Kulværks Interessentskab". Dette selskab var så kapitalstærkt, at det kunne planlægge en kulbrydning under virkelig industrielle former, og ved kongeligt brev af 21. februar 1844 fik det overdraget Klemensker Strandmark til ejendom.

Sideløbende med kulværksdriften ville man også udnytte det fine ler, der forekom sammen med kullene, og fabrikken satte en fabrikation af klinker og ildfaste sten i gang. Men udgifterne til brydningen af råstofferne viste sig at være alt for store i forhold til den pris, der kunne opnås for de færdige produkter, og efter 21 års drift gik selskabet fallit.

Efter flere tilløb blev i 1889 et nyt selskab dannet, "Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik". Dette selskabs planer gik i første række ud på at udnytte det fine ler på stedet. Man ville specialisere sig i de meget hårde klinker, som det kalkfrie ler egnede sig så godt til.

Virksomheden udviklede sig til øens største arbejdsplads, men blev indhentet af konjunkturerne.
 
I 1980 trådte Bornholms amtsråd til med en "hjælpepakke", men også den blev opbrugt, og i dag er Hasle Klinker på Klemensker Strandmark igen historie, men en god historie om en arbejdsplads, der for 50 år siden skaffede mere end 600 bornholmske familier et levebrød - på grundlag af undergrundens skjulte råstoffer.

Klinkerfabrikken i 1956 - foto fra jubilaeumsbogen

 
Virksomheden er omorganiseret og i 1993 blev der udarbejdet et 150 års jubilæumsskrift: Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik i 150 år, der er skrevet af Heidi Pfeffer og som i tekst og især mange historiske billeder fortæller denne lange industrihistorie.
 

Siderne er bygget i en WEB123