Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 24. Middelalderbyen :: 330. Kilder
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
Kort
330. Kilder
331. Skagelfaldet
332. Aa kirke
333. Jernbanen
334. Kongens mark
335. Jættedal
336. Grødby
337. Ugleenge
338. Bronzealder-bygden
339. Gaggagården
25. Øens årmillioner

 
Stokkekildedammen
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Bybroend paa Aakirke-gaard
 
Pumpe ved Lappetraesen
 
Kannikegaardsdammens udstraekning midt i 1800tallet
 
Kalve i Kannikegaards kaer
 
Kaeret hegnes af
 
Sidste rest af gamle Kannikegaardsdam ved Skovloekken
 
Klintebakke-pumpen
 
Snesmeltning i Kannikegaardskaeret
 
Bjaelkestenspumpen
     

Købstad - Kilder - Brønde - Damme 

UTM 0495238 / 6102696
 
Den 7. december 1346 blev der sendt et brev til borgerne i Aakirkeby fra Ærkebiskopen i Lund, som på det tidspunkt hed Peder Jensen Galen, om at de kunne gøre brug af de retsregler, der gjaldt i de skånske købstæder.

Aakirkeby i morgendæmring med nygravede Kannikegaardsdamme i forgrunden

Aakirkeby var blevet en købstad.
 
Siden den tid har byen været igennem en lang og spændende udvikling, en historie, som flere med historisk interesse har beskæftiget sig med.
 
I forbindelse med 600 års jubilæet forfattede G L Dam og H K Larsen et blændende skrift: Aakirkeby 1346-1946, i hvilket de to forfattere med stor grundighed diskuterer hændelser i byen disse 600 år.
 
Et vægtigt bidrag er en en biografisk oversigt over mennesker, der har medvirket til denne udvikling i byen de mange år.
 
50 år senere kunne Bornholms historiske Samfund i 1996 med et helt bind af Bornholmske Samlinger, Række III Bind 10, uddybe den historiske udvikling i og omkring Aakirkeby med 14 forskellige og særdeles interessante indlæg.

Praestedammen med Th. Soerensens kirsebaertrae.

Lokalhistorikeren Werner Hansen har i to vægtige publikationer: "Inde i Landet, 1969" samt "100 år - og snart glemt" med stor indleven og viden beskrevet byens og omegnens puls de seneste små to hundrede år.
 
"Inde i Landet" blev udgivet af Aakirkeby og Omegns Sparekasse i anledning af 100-års jubilæet i 1969 og "100 år - og snart glemt" af  Aakirkeby Sygekasse i anledning af 100 års junilæet 1. maj 1972.
 
Endelig er utallige skribenter i tidens løb gået i dybden med enkelte temaer og skrevet større eller mindre indlæg i øens dagblade om dette eller hint fra købstaden inde i landet, senest Journalisten Svend Kramp om byens kilder og damme. 
 
Kramp henviser til nogle arkæologiske udgravninger af oldtidens bopladser og argumenterer med, at disse er anlagt på steder, hvor der har været adgang til rent kildevand.
 
Flere af øens kildevæld har i nyere tid været antaget for at være hellige, og selv om Stednavnebogen fra 1951 kun medtager ni sådanne, mener Kramp, at der må have været langt flere, som har haft en slags religiøs betydning for bornholmerne fra den ældste oldtid næsten frem til vore dage.
 
Hvad det er, der har gjort nogle af øens kildevæld til at være religiøse  - ud over, at de har kunnet skaffe befolkningen helt rent vand til at drikke og vaske sig i, kan man ikke vide.
 
En kendsgerning er dog, at nogle har været specielt udvalgte, som man har navngivet, ofret til samt holdt ritualer og fester omkring.
 
Især ved midsommer, og det som regel i dagene omkring Sankt Hans, blev der afholdt store kildefester, idet man mente, at kildernes vand på det tidspunkt havde størst helbredende kraft.
 
Ved kristendommens ankomst til landet blev det forbudt at tro på kilderne som helbredende og hellige, men da det ikke var muligt for gejsteligheden at få afvænnet den almene befolkning fra troen på kildernes kraft og magt, fik de flere steder nye navne efter katolske helgener eller de fik ny kristen indfatning.
 
Og flere af øens kirker er enten opført ovenpå eller i hvert tilfælde meget tæt på et kildevæld!
 
På et kort, "Grundtegning af Aakirkeby...", som menes tegnet af Byskriver Philip Rasch Dam i 1763 til daværende Amtmand Urne, er byens kilder og vandsteder indtegnet og navngivet.
 
Det skal lige bemærkes, at kortet er orienteret Øst-Vest fra top til bund med Nord til venstre.
 
Urnes kort fra 1763
 
Med nummereringen fra det originale kort er de enkelte vandsteder:
5) Præste Dammen
6) Stokke Dam
7) Jens Mads Hull
8) Knarre Kilden
9) Gaase Hullet
10) Jens Lars Dam
11) Lappetre ell. Penge-Kilden
12) Stokke Kilde
 

Siderne er bygget i en WEB123