Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 5. Slotslyngen :: 45. Blåholt
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
Kort
41. Pissebækken
42. Mulekleven
43. Finnens Top
44. Ravnedal
45. Blåholt
46. Ankermyre
47. Moseløkken
48. Hammersholm
49. Galgebakken
50. Hammershus
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Blaaholt-helleristningen

tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Alle ristningerne ved Blaaholtshuse
 
Den saakaldte Brogaards-helleristning
 
Brogaardsskib1
 
Brogaards-ristningen med skibe
 
Brogaardsskib2
 
'Martin
 
Mogens Jensen forklarer en detalje ved Myregaardsmanden i Bornholms Museums have. Foto: Gunvor Jensen
 
Gerhard Milstreu froterer en helleristning
 
Flemming Kaul paa Madsebakke
 
En tysk familie orienterer sig om de bornholmske helleristninger paa NaturBornholm
 
Helleristninger i NaturBornholms udstillinger
 
Rane-excursion til Ausevika-ristningerne i Vestnorge

Blåholts huse - Rock Art - Rane

UTM 0485573 / 6124231
 
Stednavnet "Blåholt" fortaber sig i fortiden, men skulle efter sigende have været brugt om gården Blåholtsgård, der i sin tid var "gården i det blå hul".
 
Og det blå er i denne sammenhæng det fede blåler, der tilbage i tiden må være gravet her, til fremstilling af teglsten.
 
Blåholts huse er såkaldte lynglodder, der har ligget lidt fjernt fra gårdene i kanten af "lyngen" og afhændet til såkaldte "lyngpikkere", der med flid og nøjsomhed har fjernet sten, sprængt klippe og opnået et udkomme af jorden.
 

Fredede helleristninger ved Blaahults huse

Men al fremragende klippe er heldigvis ikke blevet sprængt bort. Ved landevejen er der ved et skilt og en mindre P-plads markeret et fortidsminde, og kigger man nærmere efter finder man en af øens flotteste præsentationer af den form for helleristninger, der symboliserer bronzealderfolkets afhængighed af og behov for at kunne sejle.
 
 
I bogen "Helleristninger - Billeder fra Bornholms bronzealder" fortæller Martin Stolze indgående om denne lokalitet.
 
Klippen med helleristningerne blev i 1964 fundet ved en tilfældighed under markarbejde. Den blev året efter undersøgt af Rigsantikvaren P V Glob og som stregtegning medtaget i hans bog Helleristninger i Danmark fra 1969.
 
Martin Stolze diskuterer indgående Globs gengivelser af ristningerne på hellen på baggrund af den nyere tids dokumentation, som bl.a. er udviklet i projektet Rock Art in Northern Europe, forkortet RANE.
 
Den omtalte bog fra 2005 var en del af Bornholms Museums bidrag til dette nordiske samarbejdsprojekt.
 
RANE var et EU-INTERREG IIIB program for Østersøregionen og løb fra juli 2002 til juli 2005. Hovedansvarlig var Länsstyrelsen i Västra Götaland i Sverige og projektet involverede 42 deltagere i Sverige, Norge, Finland, Rusland og Danmark på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.
 
Dronning Margrethe og Mogens Jensen diskuterer en detalje i en helleristning 2005. Kopi af foto i Bornholms Tidende, taget af Niels-Holger Larsen.
Dronning Margrethe og Mogens Jensen. Foto:Niels-H. Larsen
 
I et forord til bogen skrev daværende Museumsleder Ann Vibeke Knudsen, at
"antallet af kendte helleristninger på øen inden for de sidste ti år er blevet fordoblet således, at der i dag kendes mere end 400 lokaliteter, de fleste med skålformede fordybninger, men også 22 felter med billedristninger - frem for alt med skibet og solen som motiv".
Videre skrev Museeumslederen, at
"mængden af nye fund har medført, at helleristninger er blevet et særligt prioriteret forskningsområde. Siden 1998 har Bornholms Museum samarbejdet tæt med museumsleder PhD.h.c. ved Göteborgs Universitet, Gerhard Milstreu, Tanums Hällristningsmuseum og museumsinspektør Flemming Kaul fra Nationalmuseet.

På Gerhard Milstreus initiativ blev Danmark og Bornholm i 2002 partnere i et stort anlagt treårigt EU-projekt, Rock Art in Northern Europe, forkortet RANE. I samarbejde med Nationalmuseet, Bornholms Regionskommune, NaturBornholm, Destination Bornholm samt De Bornholmske Amatørarkæologer har RANE-projektet sat fokus på udforskningen af Bornholms helleristninger ved lokalisering, registrering, arkæologiske undersøgelser og bevaring, samt ikke mindst gennem en bedre formidling med information og adgang til udvalgte lokaliteter".

 
I 2004 arrangerede Martin Stolze særudstillingen "Helleristninger - Bornholms Hellige Billeder", der blev vist på Bornholms Museum i perioden maj 2004 til januar 2005.
 
Sideløbende har museet opbygget en internetside, der både indeholder en vejviser til de enkelte lokaliteter med en baggrundsinformation: http://www.bornholmsmuseer.dk/ranebornholm/hellerist.htm
 
I dag er der på NaturBornholm i oplevelseshallen en omfattende introduktion til øens helleristninger.
 

Helleristninger praesenteret på NaturBornholm

 
RANE-projektet er for længst afsluttet, men forløbet hos de mange deltagere i de nordiske lande og de mange interessante resultater, som er samlet på tværs af landegrænser, er samlet i projektets hjemmeside, som man kan orientere sig i ved at trykke her.
 

Siderne er bygget i en WEB123