Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 5. Slotslyngen
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
Kort
41. Pissebækken
42. Mulekleven
43. Finnens Top
44. Ravnedal
45. Blåholt
46. Ankermyre
47. Moseløkken
48. Hammersholm
49. Galgebakken
50. Hammershus
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Slotslyngen med Hedelyng, Enebaer og klipper

tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Hulvej op gennem Slotslyngen

Nutidens hulvej op i Slotslyngen

Afgraesningen paa Finnens Top
 
Faar og geder har gjort et godt arbejde
 
Stengaerdet paa Slotslyngen
 
Lysegroenne farver over Slotslyngen
 
Areal fra Moellers Pensionat overtaget af Foreningen Bornholm i 1907
 
Moellers Pensionat-matrikel 1b 1906
 
Moellers Pensionat - den senere Slotsgaarden - i 1946. Fotograferet af Sylvest-Jensen. Tilhørere Kongelige Bibliotek.
 
Slottet friholdt for bebyggelse nord for hotellet. Fotograferet af Sylvest-Jensen 1946. Tihoerer Kongelige Bibliotek

Slotslyngen - Fåreafgræsning

Slotslyngen - Finnens Top

Slotslyngen syd for Hammershus hørte tidligere til Slottet og har i århundreder været anvendt som græsgang for kvæg, får og heste, ligesom Højlyngen inde midt på øen.
 
Overalt i skoven bemærker man mangestammede egetræer, der netop vidner om dyrs nedbidning i forne tider.

I 1744 kom Slotslyngen på private hænder, men blev i 1909 købt tilbage af staten. Naturen er imidlertid ikke statisk, og i løbet af et halvt århundrede var det åbne landskab ændret til opvoksende skov og krat.

Derfor iværksatte Statsskovvæsenet i 1967 et græsningsforsøg med geder i en 20 ha. stor indhegning i den sydlige del af Slotslyngen. Og en varieret flora med Tormentil Potentil, Katteskæg, Blåbær og Hedelyng er kommet fint tilbage.
 

Slotslyngen afgraesset siden 1967. Foto: Eigil Holm maj 2012

I øvrigt er det på stejlkysten lige udenfor, at vi finder Bornholms mest monumentale fuglefjeld. "Mulekleven" er f.eks. det sted, hvor "Mulen" har holdt til. Den er kommet tilbage som ynglefugl efter at have været væk i mere end 100 år, denne alkefugl, som hedder Alk, og på havet udenfor kan der i foråret tælles op til 8 par! Også Baltisk Sildemåge og Sølvmåge benytter klipperne som redested.

Af områdets øvrige godt 150 ha. skov er kun godt 10 ha. i drift som produktionsskov, medens resten er beskyttet som naturskov.
 
Her finder man lokaliteter som udsigtspunktet Troldsbjerg med den nærliggende lyngmose Troldsmyr samt den lidt fjernere Komyr.
 
Omkring århundredeskiftet 1800/1900 var området og især Slottet et yndet udflugtsmål for den tiltagende turisme.
 
Idet en stor del af disse turister var gæster fra Tyskland, som fandt sig vældig godt tilpas i disse omgivelser, opstod planerne om at udbygge et areal nord for det daværende Hotel Hammershus til et "Neu Berlin".
 
En sådan bebyggelse på arealer, tilhørende det daværende Møllers Pensionat klods op ad Slottet, var en torn i øjet på det etablerede Bornholm, der med Redaktøren for Bornholms Tidende og Rektor for Rønne Statsskole i november 1906 fik oprettet Foreningen Bornholm.
 
Foreningen Bornholms formål var fra starten i følge §3:
"at styrke, vække og udbrede interessen for naturskønne og historisk mindeværdige steder og bygninger på Bornholm, og særlig at søge sådanne fredlyste og bevarede samt gjort almen-tilgængelige for befolkningen samt at forebygge, at de kommer i udlændinges eje". 
30. april 1907 kunne foreningen således erhverve arealerne til Møllers Pensionat og sikre, at der ikke mere kunne bygges turistfaciliteter så tæt på Slottet.
 
Læs mere om Foreningen Bornholms virke ved at trykke her.
 
Et turkort til dette spændende område finder du ved at trykke her.
 

Faar er nødvendige afgraessere for at fremme lyng og urter i Slotslyngen

 

Siderne er bygget i en WEB123