Vis menu Søg

49 Galgebakken - Blanchs Hotel

Galgebakken

Blanchs Hotel - Sandvig Feriecenter

Dansk Folkeferie har i 1978 bygget Sandvig Feriecenter på toppen af Galgebakken efter at det dengang godt 90 år gamle Blanchs Hotel var brændt ned. Tryk her og læs mere.

50 beboelseshuse med dertil knyttede fællesbygninger ligger i dag godt skjult inde i skoven. 

Men, tilladelsen til dette anlæg skulle først gennem en fredning af området. Læs mere om denne fredning ved at trykke her.
 
I den omgivende skov har et par ravne bygget deres rede højt i en bøg, og fuglenes hæse skrig fremmaner hele foråret en følelse af uhygge - som der tidligere har været knyttet til området.
Blanchs Hotel - et postkort

Stedets historie er meget lang. I forbindelse med udgravningerne til centret blev der fundet forskellige spor efter tidligere menneskelig aktivitet.

I ældre stenalder for mere end 6.000 år siden havde de lokale en slags sommerfangst-boplads på toppen af bakken, idet der er fundet både flinteafslag og nogle mindre fangstredskaber.

Aktiviteterne på bakken er taget til op gennem bronze- og jernalderen, og mange fund af ligbål tyder på, at området blev brugt til begravelsesplads i flere hundrede år.

I middelalderen havde man på Hammershus en civil domstol, Brotinget, hvor der blev fældet domme over ulydige borgere. Nogle blev dømt til døden!

Fundet af en egekævle under et af husene i 1975 er vurderet til at være en rest efter datidens galge!

Retterstedet kan derfor med sikkerhed siges at have været lige her, og yderligere fund af op mod 20 menneskeskeletter, der ikke "hang sammen" på normal vis taler sit eget tydelige sprog.

Iøvrigt er det muligt på Hammershusudstillingen at se og høre mere om disse fund og denne spændende historie på Galgebakken.

Området tilhørte i 1700- og 1800-tallet Slotsvangegården, og lyngbakken har uden tvivl været græsset helt i bund af får.

Men i slutningen af 1800-tallet begyndte turismen at præge øen om sommeren, og en tysker J.H.Blanch fik kig på stedet. Beliggenheden med udsigt til Hammershus var en attraktion.

Han købte jorden, lod lyngen rydde og opførte i 1887 Blanchs Hotel i fornem international klasse, som det første på Bornholm. Tryk her og se en billedkavalkade over hotellet fra www.Bornholmernehistorie.dk
 
Den angivne runesten er imidlertid ganske ny med inskriptionen:
Hotellet : grundlagt : af : I : H : Blanch : 1887
Men også dette hotel led "Sarajevo-døden", altså starten på verdenskriegen, for under og efter 1. verdenskrig holdt turister fra Tyskland sig fra øen.
 
Hotellet kom på danske hænder, og ved en deklaration 1918 blev det sammen med Hotel Helligdommen overtaget af A/S Bornholms Nationale Hoteller.
 
Under 2. Verdenskrig, i 1943, overtog Dansk Folke-Ferie stedet. Næppe havde man bekostet en istandsættelse af hotellet, før tyskerne rykkede ind og oprettede et lazaret.
 
Og efter kapitulationen i maj 1945 flyttede russerne ind og boede her frem til deres afrejse i april 1946
Dansk Folkeferie
Inskriptionen: Hotellet : grundlagt : af : I : H : Blanch : 1887
Guide til ture på Nordbornholm af Lasse Edlev
Køer græsser markerne af foran Nirvana
Fårene samles sammen ved hjælp af hunde og traktor
Skyttedammen, en tidligere løvfrødam
Skyttedammen tæt på havet