Vis menu Søg

41 Finnedalen - Pissebæk

Finnedalen - Pissebæk

Dette noget vulgære udsagnsord til en bæk har ikke så meget med bækken som sådan at gøre, som det fald, vandet skal styrte sig ud og ned over på dets sidste tur inden det i fred og ro kan løbe ud i havet.

 

Navnet er gammelt og allerede i brug i middelalderen, som det kan læses på Hammers Kort fra 1746-50.

 
Man får uvilkårligt associationer til en lille mand på et gadehjørne i den belgiske hovedstad: Manneken-Pis. Tryk her og se ham.
 
Selve bækken er ikke særlig lang. Den afvander den sydvestlige del af Slotslyngen, og da den ikke er belastet af større udledninger af spildevand, har den noget af øens reneste vand med dertil hørende rentvandsorganismer.
 
Tryk her og besøg øens øvrige tretten pittoreske vandfald.
Tarmvrid Røn på kystklipperne over Pissebæksfaldet
Også klippesiden, som danner Danmarks tredjehøjeste vandfald, er spændende ud fra et botanisk synspunkt ved at huse en større samling af Sort Radeløv samt Tarmvrid Røn på klippekanten.
 
I det gryende forår er det "tæppet" af den Blå Anemone, der påkalder sig bornholmernes interesse.
 
I det milde vejr vinteren 2019 kunne man allerede se de første blå blomster den 19. februar. Tryk her og se nærmere.

I øvrigt bærer området ved Finnedalshus præg af, at der må have været større aktivitet i området i fordums dage. Og det er rigtigt.

I begyndelsen af 1900-tallet strømmede turisterne til Bornholm for at opleve øens seværdigheder, og det fik en driftig handelsmand til at bygge et hotel netop her.
 
I Bornholmske Samlinger III Rk. Bd 19 har Frank Nielsen fortalt denne historie om en Holger Colberg, der i begyndelsen af århundredet var en særdeles virksom mand i Vang og som foruden mange andre gode gerninger tog initiativ til et hotel på en matrikel ved Finnedalshuset.
 
Stedet skulle være "en bred terrasse mellem Slotslyngen og Vang, hvor klippen veg noget tilbage og hvis yderste grænse mod havet gik meget stejlt ned". Tryk her og læs mere.
Hotel Finnedalen. Foto fra Foreningen Bornholms Jubilæumsbog side 33
Hotel Finnedalen blev imidlertid ramt af tidens ugunst for hoteldrift efter 1914 og kom aldrig rigtig til kræfter igen og brændte, vistnok godt hjulpet på vej, til grunden først i marts 1979.
 
Bornholms Tidende mandag den 19. marts med omtale af branden på Hotel Finnedalen lørdag den 16. marts 1979

I dag er der blot nogle anderledes, nærmest eksotiske træer og buske tilbage på den tidligere terrasse som et minde om stedets hoteldrift i godt 60 år i 1900-tallet.

Rambse Steen og Rambse Barn ud for Slotslyngklipperne 1746-50
Store Rams ud for Pissebækken
Store Rams og Lille Rams er et par store såkaldte vandreblokke, der af isen er droppet her ud for kysten.
 
Store Rams rager et godt stykke op over vandet, hvorimod Lille Rams nærmest ligner et skær i vandoverfladen.
 
Bjørneløg - Ramsløg i blomst for foden af kystskrænten i Slotslyngen
I 1746-50 havde de navnene Rambse Steen og Rambse Barn, men hvad dette "rambse" betyder står indtil videre hen i det uvisse!
 
Dog kan det med en relation til navnet på planten Ramsløg tænkes, at Rams, som er et nordisk folkenavn, kunne have en hentydning til stenenes størrelse som en/to bjørn(e)!
 
Ramsløgs latinske navn er nemlig "Bjørneløg".
Kysten uden for Pissebækken på en sommerdag
Pissebækken i marts med stor afstrømning
Pisse Bekken på Hammers Kort 1746-50
Pissebækken i maj - næsten tørlagt
Tarmvridrøn i maj ved solnedgang
Pissebækken danner sognegrænsen mellem Rutsker og Allinge-Sandvig. Fra Herredskortet 1864
Klipperne over Pissebækken
Hotel Finnedalen 1935. Billedet tilhører Kongelige Bibliotek
Finnedalshuset
Blå anemone "tæpedannende" på kystskrænten ved Pissebækken i det tidlige forår
Blå anemone kendes på sine trelappede blade
Blå anemone forekommer hist og her i en helt ren hvid form - men kendes fra Hvid anemone på sine tre grønne højblade
Sort Radeløv på kystklipperne ved Pissebæk
Pissebækken i april med fremspirende Ramsløg
Store Rams og Ramses barn i baggrunden