Vis menu Søg

45 Blåholt

Blåholts huse

- Rock Art - Rane

Stednavnet "Blåholt" fortaber sig i fortiden, men skulle efter sigende have været brugt om gården Blåholtsgård, der i sin tid var "gården i det blå hul".
 
Og det blå er i denne sammenhæng det fede blåler, der tilbage i tiden må være gravet her, til fremstilling af teglsten.
 
Blåholts huse er såkaldte lynglodder, der har ligget lidt fjernt fra gårdene i kanten af "lyngen" og afhændet til såkaldte "lyngpikkere", der med flid og nøjsomhed har fjernet sten, sprængt klippe og opnået et udkomme af jorden.
Fredede helleristningssten ved Blåholtshus
Men al fremragende klippe er heldigvis ikke blevet sprængt bort. Ved landevejen er der ved et skilt og en mindre P-plads markeret et fortidsminde, og kigger man nærmere efter finder man en af øens flotteste præsentationer af den form for helleristninger, der symboliserer bronzealderfolkets afhængighed af og behov for at kunne sejle.
 
 
I bogen "Helleristninger - Billeder fra Bornholms bronzealder" fortæller Martin Stolze indgående om denne lokalitet.
 
Klippen med helleristningerne blev i 1964 fundet ved en tilfældighed under markarbejde. Den blev året efter undersøgt af Rigsantikvaren P V Glob og som stregtegning medtaget i hans bog Helleristninger i Danmark fra 1969.
 
Martin Stolze diskuterer indgående Globs gengivelser af ristningerne på hellen på baggrund af den nyere tids dokumentation, som bl.a. er udviklet i projektet Rock Art in Northern Europe, forkortet RANE.
 
Den omtalte bog fra 2005 var en del af Bornholms Museums bidrag til dette nordiske samarbejdsprojekt.
 
RANE var et EU-INTERREG IIIB program for Østersøregionen og løb fra juli 2002 til juli 2005. Hovedansvarlig var Länsstyrelsen i Västra Götaland i Sverige og projektet involverede 42 deltagere i Sverige, Norge, Finland, Rusland og Danmark på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.
Dronningen studerer helleristninger sammen med Mogens Jensen. Kopi af foto af Niels Holger Larsen
I et forord til bogen skrev daværende Museumsleder Ann Vibeke Knudsen, at
"antallet af kendte helleristninger på øen inden for de sidste ti år er blevet fordoblet således, at der i dag kendes mere end 400 lokaliteter, de fleste med skålformede fordybninger, men også 22 felter med billedristninger - frem for alt med skibet og solen som motiv".
Videre skrev Museeumslederen, at
"mængden af nye fund har medført, at helleristninger er blevet et særligt prioriteret forskningsområde. Siden 1998 har Bornholms Museum samarbejdet tæt med museumsleder PhD.h.c. ved Göteborgs Universitet, Gerhard Milstreu, Tanums Hällristningsmuseum og museumsinspektør Flemming Kaul fra Nationalmuseet.

På Gerhard Milstreus initiativ blev Danmark og Bornholm i 2002 partnere i et stort anlagt treårigt EU-projekt, Rock Art in Northern Europe, forkortet RANE. I samarbejde med Nationalmuseet, Bornholms Regionskommune, NaturBornholm, Destination Bornholm samt De Bornholmske Amatørarkæologer har RANE-projektet sat fokus på udforskningen af Bornholms helleristninger ved lokalisering, registrering, arkæologiske undersøgelser og bevaring, samt ikke mindst gennem en bedre formidling med information og adgang til udvalgte lokaliteter".

 
I 2004 arrangerede Martin Stolze særudstillingen "Helleristninger - Bornholms Hellige Billeder", der blev vist på Bornholms Museum i perioden maj 2004 til januar 2005.
 
Sideløbende har museet opbygget en internetside, der både indeholder en vejviser til de enkelte lokaliteter med en baggrundsinformation: http://www.bornholmsmuseer.dk/ranebornholm/hellerist.htm
 
I dag er der på NaturBornholm i oplevelseshallen en omfattende introduktion til øens helleristninger.
Helleristninger præsenteres på NaturBornholm
Helleristninger på Blåholt ved indgang
Helleristninger på grundfjeldet midt på en mark
Et stort udbud af skibe på Blåholts klipperne
Skibe i flere udgaver
Skib
Flemming Kaul underholder om helleristningernes funktion og billedsprog
Martin Stolze fremviser "Danseren" på Järestad-stenen i Skåne
Mogens Jensen fortæller om Myregårdsmanden i Bornholms Museums have
Gerhard Milstreu frotterer en helleristning af
NaturBornholm fortæller historien om helleristninger