Vis menu Søg

5 Slotslyngen

Slotslyngen

Fåregræsning

Bestræbelser på at beholde bornholmsk jord på bornholmske hænder

Slotslyngen syd for Hammershus hørte tidligere til Slottet og har i århundreder været anvendt som græsgang for kvæg, får og heste, ligesom Højlyngen inde midt på øen.
 
Slotslyngen græsset af i snart 40 år
Overalt i skoven bemærker man mangestammede egetræer, der netop vidner om dyrs nedbidning i forne tider.

I 1744 kom Slotslyngen på private hænder, men blev i 1909 købt tilbage af staten. Naturen er imidlertid ikke statisk, og i løbet af et halvt århundrede var det åbne landskab ændret til opvoksende skov og krat.

Derfor iværksatte Statsskovvæsenet i 1967 et græsningsforsøg med geder i en 20 ha. stor indhegning i den sydlige del af Slotslyngen. Og en varieret flora med Tormentil Potentil, Katteskæg, Blåbær og Hedelyng er kommet fint tilbage. 
Afgræssede del af Slotslyngen. Set fra luften 2012. Foto: Eigil Holm

I øvrigt er det på stejlkysten lige udenfor, at vi finder Bornholms mest monumentale fuglefjeld. "Mulekleven" er f.eks. det sted, hvor "Mulen" har holdt til. Den er kommet tilbage som ynglefugl efter at have været væk i mere end 100 år, denne alkefugl, som hedder Alk, og på havet udenfor kan der i foråret tælles op til 8 par! Også Baltisk Sildemåge og Sølvmåge benytter klipperne som redested.

Af områdets øvrige godt 150 ha. skov er kun godt 10 ha. i drift som produktionsskov, medens resten er beskyttet som naturskov.
 
Her finder man lokaliteter som udsigtspunktet Troldsbjerg med den nærliggende lyngmose Troldsmyr samt den lidt fjernere Komyr
 
Tryk her og hent Naturstyrelsens kort over vandreture på Nordbornholm.
 

Tiltagende turisme

Omkring århundredeskiftet 1800/1900 var området og især Slottet et yndet udflugtsmål for den tiltagende turisme.
 
Idet en stor del af disse turister var gæster fra Tyskland, som fandt sig vældig godt tilpas i disse omgivelser, opstod planerne om at udbygge et areal nord for det daværende Hotel Hammershus til et "Neu Berlin".
Hotel Hammershus og Møllers Pensionat 1946. Kongelige Bibliotek
En sådan bebyggelse på arealer, tilhørende det daværende Møllers Pensionat klods op ad Slottet, var en torn i øjet på det etablerede Bornholm.
 
Redaktøren for Bornholms Tidende og Rektor for Rønne Statsskole indkaldte sammen med 91 på den tid prominente bornholmere i en annonce på forsiden af Tidende den 13. november 1906 til et møde, thi:
 
 
Efter mødet var Foreningen Bornholm en kendsgerning, og formålet var fra starten i følge §3:
"at styrke, vække og udbrede interessen for naturskønne og historisk mindeværdige steder og bygninger på Bornholm, og særlig at søge sådanne fredlyste og bevarede samt gjort almen-tilgængelige for befolkningen samt at forebygge, at de kommer i udlændinges eje". 
30. april 1907 kunne foreningen således erhverve arealerne til Møllers Pensionat og sikre, at der ikke mere kunne bygges turistfaciliteter så tæt på Slottet.
 
Alligevel lykkedes det i juli 1907 for gårdejeren til Hammersholm at få udstykket tre grunde umiddelbart NØ for Møllers Pensionat-grunden.
 
På den vestligste af disse grunde blev Villa Nirwana opført af en tysk landskabsmaler, Alfred Helberger, og hans franskfødte kone Helene Wolff.
 
Parret blev skilt, og konen blev efterfølgende gift med en Kontreadmiral Titus K E Türk, som omtalt i en artikel i Bornholms Tidende fra den 1. oktober 1913. Tryk her og læs mere.
 
Villa Nirwana 1955. Billedet tilhører Det kongelige Bibliotek
På de to andre grunde blev der IKKE bygget noget, hvilket skyldes Foreningen Bornholms "tilbagekøb af parceller fra udlændige" allerede i 1907, som beskrevet i Foreningens jubilæumsbog fra 2006.
 
 
I marts 1946 kom der en lov om konfiskation af tysk og japansk ejendom her i landet, men da fru Türk døde allerede i august 1948, kom hun ikke til at lide under som tysk statsborger at have levet i "sus og dus" i Sandvig i 41 år.
 
I Jul på Bornholm fra 2014 har Mogens Lau skrevet denne historie.
 
Villaen blev i 1949 solgt til en vognmand, der indrettede sig som depotbestyrer for bryggeriet Carlsberg frem til sidst i 1970'erne, da den blev revet ned.
 
I 1981 udgik alle tre "Neu Berlin"-matrikler 1ad, 1ae og 1af igen af matriklen, og kun nogle lindetræer samt forårsløg vidner i dag om dette tyske intermezzo i Hammershus' historie..
 
Læs mere om Foreningen Bornholms virke ved at trykke her.
 
Staten overtog Møllers Pensionat i forbindelse med åbningen af landskabet foran Slottet og nedrivningen af Hotel Hammershus i 1968.
 
Pensionatet blev ombygget og omdøbt til Slotsgården, og efter at have virket som informations sted for Slottet, Hammershus-udstillingen, frem til 2017, blev det revet ned i november 2017.
 
En lang æra var hermed slut. Tryk her og se nedrivningen trin for trin på en powerpoint præsentation.
Cykelvejen øen rundt passerer Hammershus og det nybyggede Informationscenter i Mølledalen
Vandrere på kyststien nord for Hammershus
Slotslyngens lyngflader plejes af får
Hedelyng og Enebær på Finnens Top
Fårene går grundigt til værks, når de er mange nok
Stier og infotavler gør turen i Slotslyngen til en oplevelse - tre vandringsmænd Påsken 2023
Hulvej gennem Slotslyngen
Vejen gennem Slotslyngen snor sig fortsat som tidligere
Møllers pensionats matrikel 1859
Møllers Pensionat 1946. Kongelige Bibliotek
Arealet, som Foreningen Bornholm købte i 1907 for at forhindre sommerhusbebyggelse
Annonce i Bornholms Tidende den 13. november 1906
Et klip fra Palle Wichmann Olsens "Hundrede Aar paa en Klippeø" fra 1948
Nirwana-grundene, udstykket fra Hammersholm i juli 1907
Villa Nirwana og de ubebyggede grunde. Billedet tilhører Det kongelige Bibliotek
Villa Nirwvana i 1978 kort før nedrivningen
Møllers Pensionat - Slotsgården som indgang til Slottet - brudt ned i november 2017
Slotsgården brydes ned november 2017
Slottet fritlægges ved nedbrydningen af Slotsgården