Vis menu Søg

36 Duehullet

Duehullet

Blåskinsdalsvandfaldet

Varmetidsrelikt

På et bornholmerkort er der angivet en lokalitet med navnet "Duehul", men ingen eller kun få kender noget til stedet!
 
Duehullet er en tør ovn, der godt skjult bag nogle klippefremspring borer sig dybt ind i kystklipperne nord for Hvidkleven. Det lave klippeskær udenfor hedder selvsagt Duehulsskær.
Duehulskæret

Det er i dag forbundet med meget store vanskeligheder at komme gennem vegetationen på kystklipperne og ned til hullet ovenfra, men med en mindre båd og i magsvejr skulle det være muligt at komme tættere på fra søen.

Forsøger man sig alligevel, skal man følge en mindre sti langs Blåskinsdalsbækken og videre nedad i en vanskeligt tilgængelig ur.
 
Sten og grundfjeld er generelt glatte, men endnu vanskeligere bliver det, når man skal balancere på de glatte sten i havstokken.

Hullet lyder sit navn, for i klipperne holder flere par forvildede tamduer til, og deres kurren forstærkes i de høje klippesider. Sådanne forvildede tamduer ligner grangiveligt de fra Sydeuropa kendte Klippeduer!

Stedet er noget af det mest bornholmske, man kan opleve, og planter og dyr inde i hullet er underlagt totalt mørke eller i bedste fald tusmørke det meste af året.
 
Det er der selvfølgelig også planter og dyr, der har specialiseret sig i, og et besøg på stedet ved sommersohverv vil afsløre, hvor langt ind i hulen solen nogensinde vil komme.

 

Duehullet set ude fra havet. Billedet tilhører Bornholms Museum

En varmetidsrelikt

Foruden Duehullet er stedet spændende ved, at vandet fra bækken i Blåskinsdalen ender i et "regnskovsagtigt" vandfald ude på kystklipperne med en yppig flora og en sjælden insektfauna - Blåskinsdalsvandfaldet.

Det har således vist sig og er påvist af biologen Michael Stoltze, at der i den fugtige vegetation på klipperne lever en art vårflue, Tinodes machlachlani, der her har sit eneste kendte levested nord for Alperne.

Den må anses for at være en varmetidsrelikt, der har overlevet klimaændringerne efter varmeperioden for 8.000 år siden i dette miljø, der temperaturmæssigt er stabilt året igennem.

Læge Kokleare
Og så nyder et alsidigt udbud af planter som bl.a. store bevoksninger af levermosser, den hvide kamille, som kromosommæssigt er identisk med Arktisk Kamille og den c-vitaminholdige Læge-Kokleare at få del i vandfaldets dusch.
Ved lavvande kan man komme ind i Duehullet, men når klipperne er våde er de forræderisk glatte på grund af alger
Et kig ind i Duehullet
Et kig ud af Duehullet
Duehulsvandfaldet - regnskovsagtigt miljø
Et usædvanligt fugtigt miljø i vandfaldet
Leverurt i det fugtige miljø
Læge-Kokleare i store bevoksninger
Sort Radeløv samt Sankt Hansurt i klippesprække udenfor Duehullet
Rødkløv med to markerede røde pegmatitgange
Forræderisk glatte strandsten