Vis menu Søg

240 Ørsteds Kilde

Ørsteds Kilde

Foreningen Bornholm

Ved kongelig befaling af 29. august 1818 blev det gennem Rentekammeret overdraget fysikeren Hans Christian Ørsted og Justitsråd Lauritz Esmarch at undersøge bornholmske kullejer og jernmalme.
 
Med sig bragte de den unge geolog Georg Forchhammer, som på denne tur fik sin debut i sin livslange interesse for den bornholmske geologi.
 
De tre forskere opholdt sig på øen fra den 13. september til den 16. oktober 1818, og i denne periode tog de også ophold på skovridergården Rømersdal hos Skovrider Hans Rømer.
 
Skovrider Hans Rømer førte dem rundt i skoven, og blandt andre seværdigheder dvælede de for en stund ved kildevældet i den sydlige brink i Ekkodalen tæt på Skovridergården Rømersdal.
 
Hvad selskabet snakkede om, kan man selvfølgelig ikke vide, men efter det fornemme besøg udvirkede Rømer, at kildevældet blev stensat og dækket med et trælåg.
 
Men, ting har for vane at forfalde og springe i natur igen, hvis vi mennesker ikke påtager os den fornødne vedligeholdelse. Således gik det også med mindet efter Ørsteds besøg i Ekkodalen.
 
I 1819 vendte Ørsted tilbage til Bornholm for at undersøge "Bornholms Mineralrige". Tryk her og læs Ørsteds dagbog fra opholdet på Bornholm denne sommer.
 
Besøg af turister ved kilden 29. juli 2021
Da ejeren af området i starten af 1900-tallet ønskede at lade anlægget helt sløjfe, trådte den forholdsvis nydannede Foreningen Bornholm til og i samarbejde med daværende Skovrider Bramsen, blev den nuværende stensætning af tilhugget bornholmsk granit med trappe, brønd og inskription etableret i 1921.
 
Selve kilden blev symbolskt beskyttet af en lille bronzedør. Der blev også bygget et egetræsgelænder omkring kilden, men det er for længst rådnet væk igen.
 
Kilden er ikke nogen "helligkilde" som f.eks. Kolle Kilde, se denne ved at trykke her, men alligevel holder vandet en ensartet temperatur sommer og vinter.
 
Medio december 2011 var kildens vand 7,9oC, og ved at trykke her kan man se temperaturen i denne og andre af Almindingens kildevæld i hele 2012.
 
Når alle andre vandingssteder fryser til i kolde perioder med kraftigt snelæg, kan områdets dyr og fugle skaffe sig drikkevand ved dette såkaldte "homoterme" kildevæld.
 
På Grønland ville stedet være omtalt som en "varm kilde", medens det her på stedet nærmere må betegnes som en kold kilde.
 
Læs mere om øens kilder i en artikel i Natur på Bornholm 2014 ved at trykke her. Og om øens ni helligkilder ved at trykke her.
 
 
Læs om Foreningen Bornholms gode gerninger med at købe og sikre bornholmske natur- og kulturværdier ved at trykke her
Ørsteds Kilde med granitkanter og kumme bekostet af Foreningen Bornholm
Kildens vand løber ned i et drikkekar
Kildens vand føres videre gennem et rør til Ekkodalen - men røret stopper tit, og så løber vandet overfladisk af
Forår med vand fra kilden
Milturt vokser tit ved kildevæld