Vis menu Søg

331 Skagelfaldet

Skagelfaldet

- Bavnebakke - Fåreby

Skagelfald findes som lokalitetsnavn flere steder på Bornholm.

Stederne med dette navn er efter traditionen oprindelig militære samlingspladser, og navnet forklares som et sted, hvor man lader skaglerne falde, et samlings- og bedested ved kirker på landet.
 
Skagler er reb eller stærke læderremme, hvormed hestens sele fæstes til hammelen, og man skal forestille sig, at folk, der i middelalderen kom kørende i hestevogne fra Slottet til øens hovedkirke eller folk, der kom til mødet i landstinget lod hestekøretøjerne og heste opstalde her på Skagelfaldet. 
 
I websitet Bornholmernes Historie, tryk her, har Ann Vibeke Knudsen beskrevet, hvorledes to bornholmske fotografer i 1869 på bestilling af øens daværende Amtmand, Emil Vedel, fotograferede øens bautasten, også dem på Skagelfaldet.
 
Amtmanden interesserede sig for øens oldtidshistorie, og til hjælp med at finde frem til de mange oldtidslevn havde han en god hjælp i skolelæreren fra Ibsker, J.A.Jørgensen, den senere stifter af Bornholms Museum.
 
Fortællingen om bautasten i Bornholmernes Historie er på flere måder ganske enestående, idet, den samler mere end 60 fotografier af øens landskaber med bautasten i 1860'erne. Et Bornholm, der så helt anderledes ud end i dag.
 
Og i følge Jørgensens omtale af de mange oldtidsfund på Skagelfaldet skrev han i sin Sognebeskrivelse af Aaker Sogn i 1879 bl.a.:   
"... en mærkelig gravplads, idet der både var en stor Mængde Stenrøser og en hel Samling af Bautastene.... Hvad Bautastenene angaae, ere de enten omfaldne eller bortslæbte. En halv snes stykker ligge dog fortsat på deres Plads".
 
To bautasten på Skagelfaldet med to stenrøser i baggrunden. Fotograferet i 1869 og tilhører Bornholms Museum

I Jul på Bornholm fra 1963, tryk her, har Helge Vedel i en artikel: Landskabsændringer på Bornholm fra 1869 til 1959 også beskæftiget sig med bautastenene på Skagelfaldet.

Bavnebakke

Bavnebakke med nutidens Bavnegård
Bavnebakken ligger 107 meter over havet, og da det flade nexøsandstens lavland er 81 meter højt, antager stigningen op til toppen af bavnen 26 meter! Tryk her og læs mere om bavner.
 
I middelalderen var Bavnebakke Højlyngens yderste forpost mod syd omgivet af gårdene, 61. Slg. Bakkegård, den senere Bavnegård og 64. Slg. På Bakken, den senere Bobbegård. Tryk her og se nærmere på Hammers kort fra 1746-50.
 

Fåreby - Faare Bÿe

En lille samling gårde umiddelbart nordøst for Skagelfaldet for foden af Bavnebakke. Den umiddelbare forklaring til, at disse gårde skulle lyde dyret "får" mangler, men eksisterede i skriftlige beretninger så langt tilbage som 1654.
 
De ligger lavt i landskabet, hvor undergrunden er nexøsandsten, og bakken op til Bavnebakken med Bavnegård og Bobbegård er en forkastningszone med stribet gnejs mod nord.
 
Frostegård ligger ved sammenløbet af Læså og Nydams Å umiddelbart sydvest Bavnebakke.
 
En opstemning af åløbet har givet mulighed for vandkraft. En vandmølle blev nedbrudt i 1928, og herefter har vandet været brugt i en turbine til drift af et savværk, der brændte ned i 2009.
 
Almindingstoget blev ført over åen her ved Frostegård, og resterne af broen med de kvaderformede granitsten står til minde om datidens samfærdselsmiddel.
 
Ligeledes er en bautasten bevaret og står monumentalt midt på en høj umiddelbart vest for åen.
 
Midtvejskiosken har i en menneskealder været en kulturhistorisk mødested midt mellem Aakirkeby og Almindingen.
 
Kiosken blev opført på hjørnet af Almindingsvej og Sigtemøllevej på nordsiden af Bavnebakke i 1948.
 
Læs en artikel fra Bornholms Tidende fra maj 1982 ved at trykke her.
 
Efter at have solgt læskende drikke, slik og især hjemmelavede isvafler med Krølle Bølle-is til de forbipasserende, ja rent faktisk folk, der valfartede til stedet i 35 somre, blev den lukket igen i 1982 og 1983 fjernet fra grunden. Tryk her og se resterne 7. juli 1983.
 
I dag er området bragt tilbage til en tilstand som det havde før 1948 med græssende kreaturer i et såkaldt "moutoneret landskab", hvor grundfjeldet som små heller stikker frem hist og her i vegetationen.
"- Kom og stands dit trætte fjed,
hvil en stund på dette sted".
Midtvejskioskens 29. sæson sensommeren 1976
Fra Skagelfaldet skimtes kirken "i skyggen" af siloen
Skagel Fald og Aasen NV for Aakirkeby på Original1 kort fra 1817
Skagelfaldet
En af to bautasten på Skagelfaldet 1869. Billedet tilhører Bornholms Museum
To fortidsminder på "Skagel Fald" i 1817
Nutidens Skagel Fald og Aasen nordvest for Aakirkeby
Skagelfaldet-fredning af fortidsminde
Jernbanebro over Læså ved Frostegård med bautasten i baggrunden
Bautasten ved Frostegård
To røser med 100 meters beskyttelseszone på Skagelfaldet - den sidste lille rest af et tidligere righoldigt fortidsmindeområde
Bavne Bakke som en del ag Højlyngen nord for Faare Bye på Hammers Kort 1746-50
Bavnet i "Høilyngen" på Original1 kortet fra 1817 efter opmålingen af arealerne i nordlige del af Aaker Sogn
Fårebygård
Græsningsløkke genetableret på Midtvejskioskens grund