Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 5. Slotslyngen :: 41. Pissebækken
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
Kort
41. Pissebækken
42. Mulekleven
43. Finnens Top
44. Ravnedal
45. Blåholt
46. Ankermyre
47. Moseløkken
48. Hammersholm
49. Galgebakken
50. Hammershus
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Finnedalsgaarden og Store Rams fra oven

tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Pissebaeksvandfaldet
 
Finnedalshuset i 1860'erne ved Pissebaek, der danner sognegraense mellem Olsker og Rutsker sogne
 
Tarmvrid Roen oeverst paa klipperne
 
Finnedalsgaarden - det tidligere Finnedalshus
 
Blaa anemone - en sikker foraarsbebuder ved Pissebaekken i marts og april
 
Hotel Finnedalen i 1930erne. Tilhoerer Kongelige Bibliotek
 
Sort Radeloev i klipperne ved Pissebaeks vandfald
 
Store Rams ud for Slotslyngen
 
Store Rams set fra syd

Pissebækken - Hotel Finnedalen

UTM 0483561 / 6122973
 
Dette noget vulgære udsagnsord til en bæk har ikke så meget med bækken som sådan at gøre, som det fald, vandet skal styrte sig ud og ned over på dets sidste tur inden det i fred og ro kan løbe ud i havet.
 
Man får uvilkårligt associationer til en lille mand på et gadehjørne i den belgiske hovedstad: Manneken-Pis. Tryk her og se ham.
 
Selve bækken er ikke særlig lang. Den afvander den sydvestlige del af Slotslyngen, og da den ikke er belastet af større udledninger af spildevand, har den noget af øens reneste vand med dertil hørende rentvandsorganismer.
 
Tryk her og besøg øens øvrige elleve pittoreske vandfald
 

Tarmvrid Roen paa kystklipperne ved baekken

Også klippesiden, som danner Danmarks tredjehøjeste vandfald, er spændende ud fra et botanisk synspunkt ved at huse en større samling af Sort Radeløv samt Tarmvrid Røn på klippekanten.
 
I det gryende forår er det "tæppet" af den Blå Anemone, der påkalder sig bornholmernes interesse.

I øvrigt bærer området ved Finnedalshus præg af, at der må have været større aktivitet i området i fordums dage. Og det er rigtigt.

I begyndelsen af 1900-tallet strømmede turisterne til Bornholm for at opleve øens seværdigheder, og det fik en driftig handelsmand til at bygge et hotel netop her.
 
I Bornholmske Samlinger III Rk. Bd 19 har Frank Nielsen fortalt denne historie om en Holger Colberg, der i begyndelsen af århundredet var en særdeles virksom mand i Vang og som foruden mange andre gode gerninger tog initiativ til et hotel på en matrikel ved Finnedalshuset.
 
Stedet skulle være "en bred terrasse mellem Slotslyngen og Vang, hvor klippen veg noget tilbage og hvis yderste grænse mod havet gik meget stejlt ned".

Hotel Finnedalen. Foto i Foreningen Bornholms Jubilæumsbog side 33

Hotel Finnedalen blev imidlertid ramt af tidens ugunst for hoteldrift efter 1914 og kom aldrig rigtig til kræfter igen og brændte, godt hjulpet på vej, til grunden først i 1970'erne.
 
I dag er der blot nogle anderledes, nærmest eksotiske træer og buske tilbage på denne terrasse som et minde om stedets hoteldrift i godt 60 år i 1900-tallet.
 
 
Rambse Sten og Rambse Bavn ud for Slotslyngklipperne
 
 
Store Rams og Lille Rams er et par store såkaldte vandreblokke, der af isen er droppet her ud for kysten.
 
Store Rams rager et godt stykke op over vandet, hvorimod Lille Rams nærmest ligner et skær i vandoverfladen.
 
I 1746-50 havde de navnene Rambse Steen og Rambse Barn, men hvad dette "rambse" betyder står indtil videre hen i det uvisse!
 
Dog kan det med en relation til navnet på planten Ramsløg tænkes, at Rams, som er et nordisk folkenavn, kunne have en hentydning til stenenes størrelse som en/to bjørn(e)!
 
Ramsløgs latinske navn er nemlig "Bjørneløg".
 

Siderne er bygget i en WEB123