Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 5. Slotslyngen :: 42. Mulekleven
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
Kort
41. Pissebækken
42. Mulekleven
43. Finnens Top
44. Ravnedal
45. Blåholt
46. Ankermyre
47. Moseløkken
48. Hammersholm
49. Galgebakken
50. Hammershus
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Kystklipper syd for Hammershus med store indhak - som Mulekleven

tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Mulekleven 1746-50 på Hammers Kort
 
Torben Kure spejder efter vandrefalke ud for Mulekleven
 
Blomstrende kystklipper i Paradiset
 
Paradiset med strandpillerne Adam, Eva og Slangen
 
Strandpillen Eva
 
Redningsstien med læskur over Mulekleven

Mulekleven - Fuglefjelde - Paradiset

UTM 0483962 / 6123984
 
Det er på stejlkysten ud for Slotslyngen, at man finder Bornholms mest monumentale fuglefjeld.
 
"Mulekleven" er f.eks. den kløft eller rettere kløfter, hvor "Mulen" har holdt til. Og det har den gjort så langt tilbage i tiden, som der er tegnet kort. En Mule er det bornholmske navn for alkefuglen Alk.
 
Således er stedet med alle stejlklipper angivet som Mule Klöven på Hammers kort fra 1746-50. Se det ved at trykke her.
 
Skovfoged AFV Seier skrev i sin "Bornholms Fugle" fra 1932, at "den tidligere har ynglet paa det saakaldte "Mulefjæld" ved Hammeren" og nævner en iagttagelse fra 1886.
 
"Antagelig har Stenvaerket ved Vang og den tiltagende Turisttrafik fordrevet den, saa den er flyttet over til Græsholmen".
 
Efter at Stenværket ved Vang har indstillet sin virksomhed er "Mulen" kommet tilbage som ynglefugl efter således at have været væk fra øen i mere end 100 år!
 
Bornholmske fugleinteresserede bemærkede i 1994 og 1995 Alke i havet ud for Slotslyngen, og i 1996 noterede man de første ynglepar.
 
Carsten Andersen har i artikler i Natur på Bornholm fra 2009 og 2012 beskrevet denne tilbagekomst for Alken, der også har etableret mindre kolonier på "fuglefjeldene" på Hammeren og ved Jons Kapel.
 
Fuglemanden Torben Kure har i disse år fulgt fuglene fra sin jolle, og i forlængelse af studierne af Alkens ynglebiologi kunne han i 2004 konstatere, at også Vandrefalk var vendt tilbage til kystklipperne.

Et par Vandrefalke på Slotslyngklipperne. Foto: Torben Kure.

Et par har ynglet de seneste år og fået unger på vingerne, og disse er som forældrefuglene blevet ringmærket.
 
Kystklipperne har i 1900-tallet ellers "kun" huset Baltisk Sildemåge og Sølvmåge samt Alliker og tamduer, såkaldte "Klippeduer".
 
Men, de sortvingede sildemåger er som andre steder i Østersøen gået voldsomt tilbage, og findes næppe mere som ynglefugle her.
 
Kyststrækningens geologiske forhold samt fugleliv kan med fordel opleves fra de turbåde, der holder til i Hammerhavnen og som foretager daglige sejladser langs Slotslyngens kystklipper.
 
Således vil man i det lokalt benævnte "Paradiset" kunne se tre fritstående strandpiller kaldet Adam, Eva og Slangen samt forskellige hulheder i kystklipperne, som ikke kan opleves "oppe fra" redningsstien, her af en benævnt Djævlehullet eller Djævlens hule.

Djævlens hule i Slotslyngsklipperne

 

Siderne er bygget i en WEB123