Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 24. Middelalderbyen :: 336. Grødby
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
Kort
330. Kilder
331. Skagelfaldet
332. Aa kirke
333. Jernbanen
334. Kongens mark
335. Jættedal
336. Grødby
337. Ugleenge
338. Bronzealder-bygden
339. Gaggagården
25. Øens årmillioner

 
Bautasten i Groedby
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Groedby-helleristningssten set fra vest
 
Fredede sten i Groedby
 
Groedbystenens helleristningsflade
 
Bro over Groedbyaaen
 
Gramme Bro i 1860erne
 
Foraarsflor med Marts-Viol og Vorterod ved Groedbyaa

Grødby - Grødbysten - Grammebro

UTM 0496240 / 6098856
Grødby er en lokalitetsbetegnelse for en lille samling gårde, beliggende tæt på den vandrige Grødbyå i det sydøstlige hjørne af Aaker sogn.
 
Navnet henviser til et gammeldansk ord "grøt" i betydningen sten, en afledsform af Grud og Gryd, som bl.a. i Skåne er anvendt om samlinger af bautasten og som vi kender til her på øen i "Gryet" i Bodilsker.
 
Tryk her og læs mere om Gryet.

Helleristningssten paa fladen

 
At dette må være den oprindelige oprindelse for stednavnet taler det faktum, som Amtmand Vedel fremdrager i sin "Bornholms Oldtidsminder og Oldsager" fra 1886, at der netop her i området syd for Runegård har været en samling på 70 bautastene.
 
- I dag er der kun to tilbage!
 
Geologisk er området kendetegnet ved, at der strækker sig en 250-300 meter bred ryg af lagdelt grus fra den sene afsmeltning, og denne grusås strækker sig i SØ helt til Pedersker kirke.
 
Denne grusforekomst er i tidens løb udnyttet af sognets beboere, og der er en større udgravning efter disse aktiviteter.
 
Ligeledes er en stor del af området på grund af den ringe bonitet i slutningen af 1800-tallet tilplantet med Skovfyr.
 
Området har i oldtiden været et "mærkeligt sted", skrev Amtmand Vedel:
"Det vides at have ligget mindst 12 gravhøje, af hvilke nu kun 3 ere tilbage; tillige er der hyppigt under flad mark fundet små stenkasser eller lerkar med brændte ben fra bronzealderen..."
Bornholms museum har i nyere tid arbejdet intenst på at afdække fortiden her i Grødby, og der er skrevet mange spændende beretninger om de mange flotte fund i diverse årbøger fra museet.
 
Ud over de 70 bautastene har stedet udmærket sig ved den såkaldte Grødbysten, der godt nok også er en bauta, men som er "spækket" til med helleristningstegn i form af skålgruber.
 
Læs mere om helleristninger ved at trykke her.
 
Endelig er der i en tidligere bro tæt NØ for Runegård fundet en Runesten, som i 1820 blev flyttet til Aakirke, men som i sin tid må have stået oprejst i nærheden af broen.
 
Den er fra omkring 1050 og ordlyden er:
"Thorfast og Troels og Bove de satte disse kumler efter.. v sammen med Broder. Gud og Guds moder hjælpe hans ånd. Sart ristede ret".
Grødbyåens mæandrerende forløb gennem landskabet i og nord for Grødby skyldes afvandingen under den seneste is' afsmeltning.
 
Hovedvejen mellem Aakirkeby og Pedersker passerede åen ved Gramme Bro.
 
Efter stednavnebogen skulle dette navn skyldes en person Ødber Simonsen Gram, der i slutningen af 1600-tallet havde haft ejerskab til den i dag benævnte Store Grammegård.
 
Han døde i 1709, men store dele af området lyder navne efter denne person, f.eks. den i 1960'erne stærkt ombyggede amtsvej: Grammegårdsvej.
 

Siderne er bygget i en WEB123